Aanvraag selectieschutter 2018 doelschieten

Om een aanvraag voor selectieschutter 2018 doelschieten in te dienen, kan u dit formulier invullen en indienen.

De goedkeuring van deze aanvraag berust bij de Technische Commissie en de Topsportcommissie.

De aanvraag tot deelname waarborgt de deelname aan alle selectiewedstrijden, volgens de voorgeschreven reglementen, een sportieve levenshouding, het afwijzen van elke doping, een doorgedreven training, het bijhouden van een schietboekje met de resultaten, het respecteren van de beslissingen van de delegatieleider op wedstrijden en een houding waardig aan elke vertegenwoordiger van België in het buitenland.

Gelieve uw aanvraag in te dienen vóór 15/01/2018 via dit formulier.

Bij laattijdig indienen, kan deelname aan de selectiewedstrijden niet gegarandeerd worden.

Uw gegevens
Gevraagde info