Activiteiten

Op deze pagina's vindt u meer informatie over de activiteiten die worden georganiseerd door VSK en door de aangesloten clubs.

De wedstrijdkalender, aankondigingen voor wedstrijden en uitslagen kunnen via deze pagina geraadpleegd worden.

VSK beschikt over zes gespecialiseerde trainingscentra. U vindt hierna meer informatie over de werking van deze centra.

Jaarlijks organiseert VSK een sportkamp. Via de link "sportkamp" vindt u alle informatie over het sportkamp 2019.

Binnen VSK wordt zeer veel belang gehecht aan het opleiden van bestuursleden en schutters. Wij organiseren in samenspraak met Sport Vlaanderen de cursussen voor Initiator en Trainer in het schieten. Ook verzorgt VSK regelmatig info sessies voor de bestuursleden van aangesloten clubs.

Hier kan u de reglementen doel nalezen
Hier kan u de reglementen klei nalezen