Verlies van de sportschutterslicentie

De houder van de sportschutterslicentie dient het verlies van zijn sportschutterslicentie of sportschuttersboekje onmiddellijk te melden aan de federatie.

Bij verlies, diefstal of beschadiging van de sportschutterslicentie, of bij adreswijziging, kan een duplicaat worden uitgereikt. Dit duplicaat wordt aangevraagd bij de federatie via een aanvraagformulier “model VL 13/1” (Klik hier om het formulier te downloaden).

Alvorens een duplicaat af te leveren, moet de federatie navragen bij de andere federaties en bij de gouverneur bevoegd voor de verblijfplaats van de sportschutter of er tegen deze afgifte geen bezwaren zijn. Het duplicaat bevat dezelfde vermeldingen als het oorspronkelijke document. De vermelding “duplicaat” wordt duidelijk aangebracht op het document.

Er wordt een administratieve bijdrage van 10 EUR aangerekend voor het aanmaken van een duplicaat.