Rechten en plichten van de sportschutter

De houder van een sportschutterslicentie heeft een aantal rechten. Om deze te behouden, moet hij met een aantal verplichtingen rekening houden.

  1. Gebruik van vergunningsplichtige wapens tijdens het sportschieten
  2. Verwerven van sommige vergunningsplichtige wapens
  3. Dragen van vergunningsplichtige wapens tijdens het sportschieten
  4. Vervoer van vergunningsplichtige wapens
  5. Bewaren van vergunningsplichtige wapens buiten de schietstand


1. Gebruik van vergunningsplichtige wapens tijdens het sportschieten

Zoals hoger gezegd, is de sportschutterslicentie in de eerste plaats een document dat het recht geeft om het sportschieten te beoefenen met vergunningsplichtige wapens. De houder van een sportschutterslicentie mag tijdens het sportschieten alle vergunningsplichtige wapens gebruiken die behoren tot een wapencategorie waarvoor zijn sportschutterslicentie geldig is, ook als hij zelf geen vergunningen heeft voor wapens die tot die categorie behoren. Uiteraard moeten de wapens wel wettig voorhanden zijn gehouden door degene die ze op de schietstand uitleent.

Bijvoorbeeld: Jef is houder van een sportschutterslicentie in wapencategorieën A en B. Hij heeft een vergunning voor een pistool, maar geen vergunning voor een revolver. Omdat hij een sportschutterslicentie heeft in wapencategorie A, mag hij met revolvers schieten van andere schutters of van de club.

Men mag niet aan sportschieten doen zonder houder te zijn van een (voorlopige) sportschutterslicentie.

Bijvoorbeeld: Dirk heeft een wapenvergunning voor een pistool in .45 ACP alsook een wapendrachtvergunning. Hij beoefent het IPSC schieten, dit is een discipline die wordt aangeboden door de federatie. Hij is niet in het bezit van een sportschutterslicentie in wapencategorie B. Derhalve mag hij niet deelnemen aan trainingen en wedstrijden voor deze discipline.


2. Verwerven van sommige vergunningsplichtige wapens

De sportschutterslicentie laat de houder ervan toe om sommige vergunningsplichtige wapens voorhanden te hebben en te verwerven zonder dat hij telkens een vergunning hoeft te vragen bij de gouverneur.

De wapens worden niet “OP” de sportschutterslicentie geregistreerd, maar “VIA” de sportschutterslicentie. De overdracht van de wapens dient te gebeuren via een formulier van overdracht “model 9”.

Let op: het verwerven van wapens die niet op deze lijst voorkomen, is een overtreding van de wapenwet die kan leiden tot geldgboetes en/of gevangenisstraffen, de inbeslagname van alle wapens en de onmogelijkheid om nog legaal wapens te bezitten in de toekomst. Creatieve wetsovertreding is hier zeker niet het proberen waard.


3. Dragen van vergunningsplichtige wapens tijdens het sportschieten

De houder van een (voorlopige) sportschutterslicentie moet geen wapendrachtvergunning hebben om vuurwapens te dragen tijdens het sportschieten. Voor de dynamische disciplines (zoals b.v. parcoursschieten) moet dus geen wapendrachtvergunning meer worden aangevraagd. De meeste clubs leggen uiteraard wel de gepaste veiligheidsregels op.


4. Vervoer van vergunningsplichtige wapens

De houder van de sportschutterslicentie kan de vergunningsplichtige wapens die hij via zijn sportschutterslicentie voorhanden heeft ook vervoeren.

Tijdens het vervoer moeten de regels van de federale wapenwet worden nageleefd.


5. Bewaren van vergunningsplichtige wapens buiten de schietstand

De sportschutter dient wapens en munitie thuis gescheiden te bewaren in een afgesloten kast of in een afgesloten ruimte. Wapens en munitie moeten buiten het bereik van kinderen en onbevoegden worden bewaard.

Daarnaast moet de sportschutter alle regels van de federale wapenwet naleven.