Initiatorcursus Geweer- en Pistoolschieten

Initiator schieten - Discipline Geweer-en Pistoolschieten

Info

VTS -Secretariaat,Nancy Schelstraete, tel: +32 2 209 47 12 ,
e-mail:nancy.schelstraete@sport.vlaanderen

Benaming diploma

Initiator Geweer- en Pistoolschieten

Doelstellingen :

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en /of recreatieve geweer- en pistoolschutters (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van geweer- en pistoolschieten teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarde(n)

Leeftijd:
- Minstens 19 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.
Sporttechnische voorwaarde:
- Voor aanvang en gedurende de volledige opleiding in het bezit zijn van een geldige definitieve Vlaamse sportschutterslicentie in de categorie A+B+C of A+B+D (zowel voor schutters met vuurwapens als schutters met luchtdrukwapens).
- Slagingsattest voor de toelatingsproef ‘Initiator Geweer- en Pistoolschieten’ (gedateerd en ondertekend door de Administratief Directeur van de Vlaamse Schietsportkoepel – maximaal 2 jaar geldig -info via www.sportschieten.be) Inschrijven voor de toelatingsproef kan vanaf 6 maanden voor de proef via deze link
De link voor toelatingsexamen voor initiator cursus die start in januari 2019 is afgesloten.

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv.materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)
Eventuele vrijstelling (en)
• Module 1:Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel-zie www.sport.vlaanderen/vts/vrijstellingstabel>Nuttige info voor cursisten.

Opmerkingen(bv.materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)
• Voor de praktijksessies dient de cursist te beschikken over een luchtdrukgeweer of-pistool. Deze kunnen, indien nodig ,worden ontleend op de cursuslocatie.

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 74 uren (waarvan 8 uren stage), 5 module(s), en 14 vakken

Opleidingsstramien

Module 1: Algemeen gedeelte initiator (15 u.)
- Didactiek 7 u.
- Veilig sporten preventief luik 4 u.
- Veilig sporten curatief luik 4 u

Module 2A: Disciplineoverschrijdende module initiator sportschieten (14 u.)
- Opleidingsvisie VSK 3 u.
- Wetgeving van het sportschieten 5 u.
- Wapenmanipulatie en veiligheid 4 u.
- Begeleiden van specifieke doelgroepen in het sportschieten 2 u.

Module 2B: Sporttechnische module Initiator Geweer- en Pistoolschieten (9 u.)
- Introductie tot de Initiatoropleiding 1 u.
- Opleidingsvisie VSK 3 u.
- Basistechnieken en foutenanalyse pistoolschieten 4 u.
- Basistechnieken en foutenanalyse geweerschieten 4 u.

Module 3: Didactisch- methodische module Initiator Geweer- en Pistoolschieten (28 u.)
- Basismethodiek geweer- en pistoolschieten 4 u.
- Didactische oefeningen pistoolschieten 12 u.
- Didactische oefeningen geweerschieten 12 u.

Module 4: Stagemodule Initiator Geweer- en Pistoolschieten (8u.)
- Stage Initiator Geweer- en Pistoolschieten 8 u.

Versie 11/09/2018