Aanmelden toelatingsproef cursus initiator geweer - en pistoolschieten 2019

Alvorens te kunnen deelnemen aan cursus Initiator Geweer- en Pistoolschieten die van start zal gaan januari 2019, dient u te slagen voor de toelatingsproef. De toelatingsproeven worden georganiseerd in de periode van 6 maanden voor de aanvang van de cursus. Wat de toelatingsproef inhoudt, kan u via deze link lezen.
Iedere deelnemer moet op voorhand een inleg betalen van 20 euro. Dit bedrag kan gestort worden op de rekening van VSK vzw met nummer BE19 2200 7772 3712, met vermelding: toelatingsproef, naam, geboortedatum. Aangesloten leden van VSK die nadien deelnemen aan de cursus krijgen dit bedrag teruggestort.

Er worden voor deze toelatingsproef geen wapens beschikbaar gesteld!!! U dient zichzelf te voorzien van wapens.