Compak sporting

Deze discipline is nauw verwant aan FITASC jachtparcours doch de praktische organisatie werd door FITASC sterk vereenvoudigd zodat ook kleinere schietstanden op al dan niet bestaande skeet of trap layouts ook een jachtparcours discipline kunnen aanbieden. De praktische organisatie leunt zeer nauw aan bij de trapdisciplines : er zijn vijf schietposten op één lijn en de schutters in iedere post schieten om beurt. Op iedere post wordt een menu van 5 kleischijven geschoten waarna de schutters roteren naar de volgende post. Dit menu kan bestaan uit 3 enkele kleischijven en één dubbele of 1 enkele kleischijf gevolgd door twee dubbels, hetzij dubbels op schot, hetzij simultane dubbels. Voorts mogen de schutters geschouderd vertrekken en mag de organisator beroep doen op een microfoon gebaseerde lanceerinstallatie. Ten slotte werd ook de diversiteit van trajecten gedeeltelijk gereduceerd : hierbij vertrekt men van een denkbeeldige rechthoek die zich situeert voor de lijn der schietposten en waarbij men eisen oplegt aan de doeltrajecten met betrekking tot deze rechthoek. Het doel van dit laatste was om de moeilijkheidsgraad van de discipline aan banden te leggen zodat ook “mindere” schutters mooie scores kunnen realiseren in het Compak concept. Gezien het concept is de kostprijs van organisatie beperkt en betaalbaar voor het merendeel der schutters. Voor meer info zie www.fitasc.com

Wedstrijden:

Momenteel zijn er geen wedstrijden die deze discipline aanbieden.