Olympische dubbeltrap

Voor olympische dubbeltrap wordt dezelfde schietstand gebruikt, als die voor olympische trap. Twee kleischijven worden simultaan gelanceerd. Er wordt gebruik gemaakt van de machines nr. 7, 8 en 9 (de machines die voor post 3 staan).
De linkse machine (nr. 7) lanceert een kleischijf naar rechts (maximum 5°), de middelste machine (nr. 8) rechtdoor en de rechtse machine (nr. 9) naar rechts (maximum 5°). De hoogte van het traject ligt tussen 3 en 3,5 meter (op 10 meter van de machine) en de werpafstand is 55 meter.
De kleischijven worden gelanceerd na een wachttijd van 0 tot 1 seconde.

Wedstrijden:

Momenteel zijn er geen wedstrijden die deze discipline aanbieden.

Tags: