COMPAK SPORTING: 2de Federatiewedstrijd in BAUFFE

Informatie
Soort activiteit: 
Wedstrijd
Afdeling: 
Kleischieten
Datum: 
zondag 24 maart 2019 - 10:00
Inschrijvingsprijs: 
60€
Wedstrijd
Type: 
Nationaal
Hoofddiscipline: 
Jachtparcours
Disciplines: 

Deze federatiewedstrijd wordt georganiseerd door de Vlaamse Schietsportkoepel vzw (VSK), partner van de Belgische Federatie Kleischieten vzw.

Inschrijving via de website en betaling van het inschrijvingsgeld op de rekening nr. BE06 0018 2812 2422
van VSK vzw - Jachtparcours
minstens 3 werkdagen op voorhand VERPLICHT. (Inschrijving wordt afgesloten op donderdagavond 20 uur.)
Schutters die niet voldoen aan deze twee voorwaarden, zullen geen plaats meer toegewezen krijgen op de planken!
Wie niet op voorhand inschrijft en betaalt, kan op de dag van de wedstrijd eventueel nog ter plaatse inschrijven, mits een meerprijs van 10 EUR en onder voorbehoud van beschikbare plaatsen. Het betreft hier echter enkel nog de eventuele open plaatsen op de gepubliceerde planken. Er worden de dag zelf dus geen extra planken meer bijgemaakt. (Planken worden gepubliceerd op vrijdagavond.)

GRATIS voor Belgische schutters geboren na 31.12.1998 (juniors).
Buitenlandse juniors betalen de helft van het inschrijvingsrecht.

Voor alle vragen en informatie in verband met deze federatiewedstrijd kun je terecht bij Els EERDEKENS, verantwoordelijke voor het secretariaat, via mail naar elsje.eerdekens@gmail.com.

Inschrijvingsformulier

Bijkomende gegevens :

Adres: ISCB, Rue Delmotte 140, 7870 BAUFFE (Tel. 0497/620.140)

100 kleis
Maximum aantal deelnemers: 120
Staalhagel maximum 24 gram (7 tot 9)

Aan deze wedstrijd zijn volgende prijzen onder vorm van aankoopbons verbonden (alleen voor wie persoonlijk aanwezig is bij de prijsuitreiking):
Categorie A + B
1ste plaats 125 EUR
2de plaats 75 EUR
3de tot 5de plaats 50 EUR
Categorie C
1ste plaats 75 EUR
2de en 3de plaats 50 EUR
Categorie NC
1ste plaats 75 EUR
Andere prijzen kunnen voorzien worden in functie van het aantal deelnemers

De Vlaamse Schietsportkoepel vzw (VSK) schenkt ook nog 5 waardebons voor een totale waarde van 275 EUR die na de wedstrijd zullen verloot worden onder de aanwezige deelnemers (ook de buitenlanders) die nog geen prijs hebben gewonnen.

De Nationale Commissie Jachtparcours wil de trouwe schutters belonen.
Daarom werd beslist om een geweer BLASER F16 (waarde € 3.100) te verloten onder alle schutters die tijdens het seizoen 2019 aan ten minste 4 federatiewedstrijden Compak Sporting hebben deelgenomen.
De loting zal plaatsvinden tijdens de podiumceremonie van het Belgisch Kampioenschap Compak Sporting in Noorderwijk op zondag 28 april 2019.
Meer info over de Blaser F16 op www.blaser.de/F16.

Om deel te nemen aan een wedstrijd in België die ingericht is door de Nationale Commissie Jachtparcours moeten deelnemers die de Belgische nationaliteit hebben, beschikken over een (voorlopige) sportschutterslicentie categorie C en lid zijn van VSK-Kleischieten of URSTBf.
Om deel te nemen aan een wedstrijd in het buitenland die ingericht is door de Nationale Commissie Jachtparcours moeten deelnemers die de Belgische nationaliteit hebben, eveneens in het bezit zijn van een Europese Vuurwapenpas en een uitnodiging van de schietstand voor de wedstrijden in Frankrijk.

BEDANKT AAN IEDEREEN VOOR HET WELSLAGEN VAN DEZE WEDSTRIJD!

Resultaten: