Aanvraag deelname buitenlandse wedstrijd

Deelname en kosten voor een buitenlandse wedstrijd voor niet olympische disciplines kunnen vergoed worden door VSK indien deze voldoen aan een aantal voorwaarden:

- De wedstrijd waaraan wordt deelgenomen moet van een voldoende hoog niveau zijn, zoals een EK of een WK
- Je bent geselecteerd voor deelname aan een buitenlandse wedstrijd of je hebt een medaille gehaald bij deelname aan een wedstrijd waarvoor u niet geselecteerd bent. Het bewijs van de medaille moet worden geleverd.

Procedure voor de wedstrijd:

- De deelname en kostenraming wordt op voorhand gemeld aan VSK via dit webformulier
- De Topsportcommissie laat de schutters op voorhand weten of hun deelname voldoet aan de voorwaarden.

Procedure na de wedstrijd:

- de bewijsstukken dienen met de correcte documenten, per post, ingediend te worden voor 31 oktober van het betreffende jaar. De schutters krijgen antwoord voor 15 december van het betreffende jaar.
- De correcte documenten worden aan de schutter bezorgd op het moment dat de Topsportcommissie aan de schutter laat weten dat de deelname voldoet aan de voorwaarden.

Kostenraming

De nacht voor en de nacht na de wedstrijd