Formulieren

Bijgevoegd kan u verschillende formulieren vinden, zowel met betrekking tot de sportschutterslicentie als algemene administratie.
Leden van VSK kunnen hun formulieren vooringevuld ophalen via de lidzone.

Bijlage Blanco Formulieren:

- VL1 - VSK - aanvraag voorlopige sportschutterslicentie
- VL2 - VSK - aanvraagformulier sportschutterslicentie
- VL3 - VSK - formulier Medisch attest
- VL9 - VSK - aanvraag nieuw SBB
- VL11 - VSK - aanvraagformulier HERNIEUWINGEN
- VL12 - VSK - aanvraagformulier VALIDERINGEN
- VL13_1 - VSK - aanvraagformulier DUPLICAAT SSL
- VL13_2 - VSK - aanvraagformulier ADRESWIJZIGING

Bijlage Invulbare Formulieren:

- Begeleidend schrijven voor de invulbare VL formulieren
- VL1 - VSK - aanvraag voorlopige SSL_Invul
- VL2 - VSK - aanvraagformulier SSL_invul
- VL3 - VSK - formulier Medisch attest_invul
- VL9 - VSK - aanvraag nieuw SBB_Invul
- VL11 - VSK - aanvraagformulier HERNIEUWINGEN_Invul
- VL12 - VSK - aanvraagformulier VAL_Invul
- VL13_1 - VSK - aanvraagformulier DUPLICAAT SSL_Invul
- VL13_2 - VSK - aanvraagformulier ADRESWIJZIGING_invul

Divers:

Graag stellen wij volgende documenten ter beschikking, de ingevulde documenten dient u op te sturen naar de gouverneur van uw provincie.
- Aanvraagformulier voor een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen
- Aanvraag Europese vuurwapenpas (wijziging bestaande pas)
- Model nr. 9 - Overdracht van een wapen aan een jager of sportschutter (invul-pdf)
- Zonder munitie - verklaring erewoord)

De documenten komen van de website van de gouverneur van de provincie Antwerpen, Cathy Berx: http://www.cathyberx.be/