Oproep kandidaturen voorzitter Dirco Klei

Wenst u deel uit te maken van het bestuursorgaan van de Vlaamse Schietsportkoepel vzw? Lees dan zeker verder!
 

Verkiezing voorzitter Dirco Klei lid bestuursorgaan tijdens de
Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) van 05 oktober 2024.

Geachte,

Tijdens deze BAV zal er een verkiezing georganiseerd worden voor een vacante positie binnen het bestuursorgaan van VSK. Ter voorbereiding van de BAV van 05 oktober 2024 organiseren we dan ook een voorverkiezing voor deze functie.

Conform de statuten en intern reglement van VSK worden er kandidaturen opgevraagd, om een voorverkiezing te kunnen organiseren.

Met dit schrijven doen wij dan ook een oproep voor een:

  • Voorzitter Dirco Klei

Het intern reglement van VSK hanteert een strikte timing.

Kandidaten voor de functie:

  • Voorzitter Dirco Klei

dienen hun kandidatuur in tegen UITERLIJK 5 augustus 2024 (postdatum geldt als bewijs), op de zetel van de vereniging, zijnde VSK, Boomgaardstraat 22 bus 7, 2600 Berchem t.a.v. de Secretaris-generaal.

Je kan je kandidatuur ook mailen naar secretarisgeneraal@vsk.vlaanderen

De Secretaris-generaal zal dan een week later een schrijven richten aan de leden kleischieten met de ingestuurde kandidaturen en een voorverkiezing organiseren.

Een ingediende kandidatuur wordt als geldig beschouwd, indien ze voldoet aan de volgende voorwaarden: (statuten Art. 15§2). Enkel personen die aan de volgende voorwaarden voldoen op de datum van de algemene vergadering, kunnen door de algemene vergadering worden verkozen als bestuurder:

  • Meerderjarig zijn
  • Toegetreden lid van de vereniging zijn
  • Niet zijn veroordeeld voor enig misdrijf dat wapenbezit zou uitsluiten op basis van de geldende wetgeving. (Dit kan aangetoond worden middels een uittreksel uit het strafregister, conform art. 596.1-5A wapens of een geldige sportschutterslicentie.)

Ter info geven wij mee dat de bestuurder de door de algemene vergadering goedgekeurde gedragscode dient te ondertekenen. Terug te vinden op onze website onder Goed Bestuur, interne reglementering, bijlage 1. 
Het bestuurdersprofiel is terug te vinden onder bijlage 2.

Documenten kan u downloaden op: https://www.sportschieten.be/n...

Noteer alvast  05 oktober 2024 in uw agenda. De datum waarop de Buitengewone Algemene Vergadering zal doorgaan.

Tijdens deze vergadering zullen we ook onze nieuwe initiatieven toelichten om de clubs beter te ondersteunen. Meer info volgt nog.

Mocht u hierover nog vragen hebben, aarzel dan niet VSK te contacteren via secretarisgeneraal@vsk.vlaanderen