Vacature coördinator secretariaat VSK

De Vlaamse Schietsportkoepel vzw groepeert 103 sportclubs, die samen ongeveer 15.000 doelschutters en bijna 2.000 kleischutters tellen. De Vlaamse Schietsportkoepel is de enige door de Vlaamse overheid erkende unisportfederatie voor de sporttak sportschieten. Ze biedt het sportschieten aan voor doelschutters (met pistool, revolver, karabijn, zwart-kruit) en kleischutters. VSK is eveneens door de Vlaamse regering gemachtigd om de sportschutterslicentie te beheren.

Je taken
Je bent eindverantwoordelijke van de vzw Vlaamse Schietsportkoepel in al haar aspecten. Je stuurt een team van zeven medewerkers aan en coördineert de werking op beleidsmatig, sporttechnisch en administratief vlak. Je organiseert, samen met de secretaris-generaal, de interne en externe vertegenwoordiging. Je bereidt de beleidsvergaderingen (bestuursorgaan en Algemene Vergadering) en de beleidsbeslissingen voor, samen met de secretarisgeneraal en het dagelijks bestuur. Je volgt de uitvoering van de beslissingen op. Je stelt in samenspraak met de boekhouder de jaarlijkse begroting en de meerjarenbegroting op en volgt de rekeningen op. Je bent eindverantwoordelijke voor de opmaak en uitvoering van het beleidsplan. Je stelt subsidiedossiers samen voor de basiswerking, beleidsfocussen en projecten. Je bewaakt de opvolging van de statuten en de decretale verplichtingen. Je ondersteunt en begeleidt de sportwerking in de diverse geledingen van de vzw.

Je profiel
• Je beschikt over een diploma van bachelor of master bij voorkeur in de richting sport.
• Je hebt ruime ervaring in een gelijkaardige, leidinggevende functie.
• Je onderschrijft de missie van VSK vzw. Je staat achter de doelstellingen en waarden zoals geformuleerd in het beleidsplan en je draagt deze mee uit.
• Je kent de regels van goed bestuur en past ze toe of je bent bereid je hierin te verdiepen.
• Je hebt kennis van en ervaring met het decreet op de sportfederaties en aanverwante decreten met betrekking tot de sport of je bent bereid deze kennis snel te verwerven.
• Je hebt kennis van het decreet houdende het statuut van de sportschutter en andere relevante wet en regelgeving of je bent bereid deze kennis snel te verwerven.
• Je hebt kennis van het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht of je bent bereid deze kennis snel te verwerven.
• Je beschikt over de competenties om beleidsplannen en subsidiedossiers op te maken.
• Je beschikt over financiële competenties voor het opstellen van begrotingen en het opvolgen van de rekeningen en de boekhouding.
• Je kent de sportsector en het verenigingsleven in het algemeen.
• Je beschikt over leidinggevende competenties voor het aansturen van een team van negen beroepskrachten. Je beschikt over coachende talenten ten aanzien van vrijwillige medewerkers en bestuursleden.
• Je beschikt over competenties op het vlak van organisatie en planning noodzakelijk voor het runnen van een sportfederatie.
• Je denkt toekomst- en ontwikkelingsgericht.
• Je hebt een passie voor sport en bewegen.
• Je bent een netwerk(st)er.
• Je bent een begeesterende, stimulerende en motiverende coördinator met een hart voor de sport.
• Je beschikt over een voertuig voor dienstverplaatsingen die vergoed worden volgens het wettelijk vastgelegde tarief voor kilometervergoeding.
• Sporadisch avond- of weekendwerk hoort bij deze functie.
• Kandidaten zijn bereid om deel te nemen aan de diverse onderdelen van de selectieprocedure.

Wij bieden
• Een voltijdse betrekking voor onbepaalde duur.
• Een uitdagende, boeiende en gevarieerde job met ruimte voor initiatief en creativiteit.
• Een aantrekkelijke bezoldiging met extralegale voordelen.
• Plaats van tewerkstelling: Huis van de Sport Antwerpen – Boomgaardstraat 22 bus 7, 2600 Berchem.

Geïnteresseerd
• Wie meer informatie wenst over deze vacature en de aanwervingsprocedure neemt contact op met Ellen Demey (GSM 0478/798439 of secretarisgeneraal@vsk.vlaanderen).
• Kandidaten mailen hun sollicitatiebrief met motivatie en hun curriculum vitae aan Ellen Demey. De kandidaturen worden vertrouwelijk behandeld.