Vacature technisch directeur topsport

Technisch directeur Topsport – Vlaamse Schietsportkoepel vzw

 

Inleiding

De Vlaamse Schietsportkoepel vzw groepeert ongeveer 110 sportclubs, die samen ongeveer 15.000 doelschutters en bijna 2.000 kleischutters tellen. De Vlaamse Schietsportkoepel is de enige door de Vlaamse overheid erkende unisportfederatie voor de sporttak sportschieten. Ze biedt het sportschieten aan voor doelschutters (met pistool, revolver, karabijn, zwart-kruit) en kleischutters. VSK is eveneens door de Vlaamse regering gemachtigd om de sportschutterslicentie te beheren.

Voor het luik Topsport is de Vlaamse Schietsportkoepel op zoek naar een Technisch directeur Topsport die wil bouwen aan het topsportbeleid binnen de federatie en dit minstens tot de Olympische Spelen van 2024.

Je taken

 • Verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het beleid rond topsport op korte en lange termijn voor het sportschieten, gericht op topsportresultaten,  ontwikkelingsdoelstellingen en talentdetectie.
 • Het beleid vertalen in ambitieuze en realistische actieplannen die worden voorgelegd aan Sport Vlaanderen.
 • Volgt de voortgang van de realisaties van de jaarplannen op en stuurt bij waar nodig.
 • Stelt de budgetten op en is verantwoordelijk voor de opvolging hiervan.
 • Staat in voor de rekrutering en aansturing van het begeleidingsteam en ziet toe op hun functioneren en de ontwikkeling. Hij/zij creëert ruimte voor authenticiteit en ‘ownership’.
 • Voert een correct selectiebeleid.
 • Bewaakt een resultaatgerichte topsportcultuur waarin ‘winnen’ de norm is, maar met het nodige respect voor de schutter(s) en de belangen van trainers en topsporters waarover hij/zij de verantwoordelijkheid krijgt.
 • Versterkt het team met een netwerk aan experten en stuurt deze aan.
 • Werkt aan een degelijke communicatie over het topsportbeleid en de sporttechnische achtergronden en overwegingen binnen het kader van de federatiewerking.
 • Is verantwoordelijk voor voldoende doorstroming van jonge talenten via talentdetectie en –ontwikkeling.
 • Draagt de verantwoordelijkheid voor het bewaken van het draagvlak voor topsport binnen de federatiewerking en de ruimere clubwerking met een duurzaam beleid.
 • Stimuleert kennisdeling, -verwerving en -verankering binnen de eigen federatie.
 • Staat in voor duurzame innovatie en kwaliteitsvolle medische begeleiding binnen de topsportwerking van de Vlaamse Schietsportkoepel.
 • Verzorgt de representatie en belangenbehartiging van het sportschieten tijdens (inter)nationale topsportevenementen en kampioenschappen.
 • Houdt zich bezig met het aangaan van overeenkomsten inzake studies, werk, huisvesting, contacten met media en managers en de organisatorische en administratieve randvoorwaarden hiervan.
 • Creëert een veilige omgeving op alle vlakken voor de trainers/coaches en topsporters.
 • Zorgt voor een sterk draagvlak binnen de federatiewerking, het bestuursorgaan van de Vlaamse Schietsportkoepel en bij stakeholders zoals Sport Vlaanderen en BOIC.
 • Fungeert als aanspreekpunt voor alles rond topsport, zowel voor de Raad van Bestuur, alle belanghebbenden binnen de federatie alsook externe partners zoals Sport Vlaanderen en BOIC
 • Deze opsomming is niet limitatief.

 

Je profiel

 • Je kan het beleid rond topsport op korte en lange termijn voor het sportschieten uitwerken en realiseren, gericht op topresultaten, ontwikkelingsdoelstellingen en talentdetectie.
 • Je kan mensen inspireren met uitdagende doelen en visie en beschikt in het bijzonder over het vermogen om atleten en trainers te motiveren tot het behalen van de hoogste doelen.
 • Je bent besluitvaardig.
 • Je beschikt over leiderschapskwaliteiten, gebaseerd op waarden zoals respect en eerlijkheid.
 • Je bent communicatief sterk, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Ja kan individueel werken maar ook sterk samenwerken met de Topsportcommissie, de trainers, externe experten.
 • Kan budgetten opmaken, opvolgen en beheersen.
 • Je wilt niet enkel het beste uit een ander halen, maar ook uit jezelf. Je bent dan ook een kei in het geven van constructieve feedback maar staat hier ook voor open.
 • Je hebt kennis van, en baseert je sportwetenschappelijke aanpak op data.
 • Je ben een goede netwerker en slaagt er in om draagvlak te creëeren.
 • Kan zich vrijmaken om 10-15 dagen per jaar van huis te zijn.
 • Spreekt bij voorkeur Nederlands, Frans en Engels.
 • Enige affiniteit met de schietsport en/of enige werkervaring binnen andere (top)sportfederaties wordt aanzien als een pluspunt.
 • In het bezit zijn van een diploma Trainer A en/of Master diploma lichamelijke opvoeding (of gelijkgeschakeld) geniet de voorkeur.
 • Beschikt als troef over uitzonderlijke technische kennis met betrekking tot het sportschieten.
 • Is bij voorkeur een succesvolle coach of atleet met ervaring op internationaal niveau.

 

Wij bieden

 • Een tewerkstelling van 0,5 VTE of via een passende aannemingsovereenkomst.
 • Een uitdagende functie waarbij je kan bouwen aan de toekomst van het topsportbeleid binnen het sportschieten.
 • Bij de functie passende arbeidsvoorwaarden.
 • Concurrentiële verloning.
 • Een contract tot tenminste de Olympische Spelen van 2024.

Na een eerste selectie op basis van CV en motivatiebrief ontvang je een assessment die je dient uit te werken en door te sturen. Nadien volgt een gesprek waarin wordt gepeild naar je motivatie, competenties en ervaringen. Ook zal een bespreking van het assessment deel uitmaken van de selectieprocedure.

De subsidiëring van de functie van Technisch directeur Topsport is mede afhankelijk van een akkoord van Sport Vlaanderen, na advies van de Taskforce Topsport, over de geschiktheid van de kandidaat. Daarbij zal rekening worden gehouden met het functieprofiel, (topsport)ervaring, (elders) verworven competenties en visie op het toekomstig topsportbeleid.

Geïnteresseerd
Heb jij de kwaliteiten die we zoeken en zie je jezelf het topsportbeleid binnen de Vlaamse Schietsportkoepel vzw trekken? Bezorg dan je motivatiebrief en CV aan Ellen Demey via secretarisgeneraal@vsk.vlaanderen.

Voor vragen over de functie kan je contact opnemen met Ellen Demey via secretarisgeneraal@vsk.vlaanderen.

Je kan rekenen op een discrete behandeling van je kandidatuur.