VSK zet volop in op betere dienstverlening en communicatie

Het sportschieten met vuurwapens is aan een strikte reglementering onderworpen. Dit veroorzaakt voor schutters, schietstanden, club en VSK belangrijke administratieve lasten. Tijdens de voorbije maanden hebben we verder nagedacht over hoe we onze clubs en hun aangesloten leden beter kunnen bedienen. We wensen eveneens in te zetten op betere, snellere en directe communicatie. Deze doelen kunnen we enkel bereiken indien we volop inzetten op digitalisering. Hierna lichten we toe welke beleidsopties we hebben genomen en wat u tegen de herfst kan verwachten.

 

Eerst processen leden en clubs

Momenteel wordt volop gewerkt aan de basistoepassing voor leden- en clubbeheer. Heel binnenkort zullen alle processen zoals aansluiten of schrappen van leden, doorgeven aan verzekering, rapportering voor Sport Vlaanderen, facturatie en opvolging betalingen via het platform lopen. Elke club en elk lid zullen kunnen aanmelden op het nieuwe platform en toegang krijgen tot krijgen tot hun informatie.

Elk lid zal ook toegang krijgen tot een VSK portaal waarbinnen alles kan opgevolgd worden. Zo zal iedereen makkelijk kunnen opzoeken of zijn lidmaatschap in orde is, of hij verzekerd is, hoe het staat met de sportschutterslicentie, etc.

Via dit platform zal ook alle interactie met VSK lopen. Het zal mogelijk zijn om in te schrijven voor wedstrijden, punten en uitslagen te raadplegen, de spaarpunten voor provinciale kampioenschappen op te volgen, in te schrijven voor schiet- en hanteringsproeven… Alles zal op één plaats makkelijk beschikbaar zijn.

 

Op weg naar een digitale sportschutterslicentie

Daarnaast worden ook alle processen inzake de sportschutterslicentie gedigitaliseerd. Er werd een grondige analyse uitgevoerd om alle stappen in kaart te brengen en te digitaliseren. De integratie van de sportschutterslicentie in het Odoo platform zal het mogelijk maken om alle formaliteiten (behalve het tekenen van het sportschuttersboekje) digitaal uit te voeren. Een schutter zal zelf kunnen inloggen, de status van zijn sportschutterslicentie opvolgen en via een applicatie een aanvraag tot (voorlopige) sportschutterslicentie, geldigverklaring of hernieuwing kunnen indienen. Het systeem zal intern alle nodige controles doen zodat onmiddellijk kan worden gezegd welke documenten eventueel ontbreken. Zodra de betaling in orde is (die ook online kan worden afgehandeld), wordt het dossier onmiddellijk afgewerkt. Alle nodige documenten worden digitaal bijgehouden zodat we aan Sport Vlaanderen kunnen aantonen dat we conform het decreet werken. Op die manier kan het gigantische papieren archief, wat handen geld en tijd kost om te beheren, over een periode van vijf jaar worden gedigitaliseerd en vernietigd.

Mogelijks wordt sportschutterslicentie een QR code

Op middellange termijn is het onze ambitie om de papieren sportschutterslicentie te dematerialiseren. In de plaats van een papieren document af te geven waarop allerhande zegeltjes worden gekleefd voor de geldigheid en de wapencategorieën, zou de sportschutterslicentie een QR code worden. Deze code bevestigt dan aan iedereen aan wie een sportschutterslicentie moet worden voorgelegd, zoals wapenhandelaars, politiediensten, clubs, … dat het document geldig is. Controle is op dezelfde manier mogelijk als bij papieren documenten. Deze werkwijze vermijdt het opsturen van zegeltjes en andere documenten. We stemmen verder af met de andere gemachtigde schietsportfederaties en de toezichthoudende overheden om dit mogelijk te maken.

 

Betere communicatie

Het nieuwe ledenplatform zal gebruikt worden om sneller en gerichter te communiceren. Zo kunnen we makkelijk een bericht sturen om te herinneren aan het benodigde aantal schietbeurten of aan een termijn om een geldigverklaring of hernieuwing aan te vragen. Leden kunnen ook inschrijven op informatie rond wedstrijden, activiteiten van clubs of VSK of een nieuwsbrief over de wapenwetgeving. We kunnen u op die manier snel en gericht informeren.