Bestelling formulieren verzekering niet VSK-leden tijdens VSK activiteiten

Via deze weg kan u extra doordrukformulieren bestellen.
Dit formulier kan gebruikt worden om niet VSK-leden die wensen deel te nemen aan een VSK of clubactiviteit, en die niet beschikken over een geldig bewijs van verzekering te laten deelnemen. Zij dienen het formulier in te vullen. Het is gemaakt in doordruk, het witte exemplaar moet aan VSK gestuurd worden, het gele is voor de schutter zelf. U vraagt hier een bijdrage van maximaal 2 euro voor. Deze bijdrage mag u als club houden. De witte formulieren stuurt u bij een volgende zending en uiterlijk voor 31 december van het lopende jaar op naar VSK. Op deze manier is de schutter verzekerd tijdens uw activiteit. Wij hebben navraag gedaan bij de verzekeringsmaatschappij en zij hebben ons bevestigd dat Fros leden niet verzekerd zijn tijdens VSK activiteiten.
Voor deelnemers aan een sportpromotionele activiteit en deze met een dagkaart, moet dit document niet ingevuld worden.
Indien u hier vragen over heeft, kan u hier altijd een mailtje over sturen naar vsk@sportschieten.be.

Verzenden naar: