Goed Bestuur

Via deze pagina vind u de verschillende items die de extra aandacht krijgen in het kader van "Goed Bestuur".
Een aantal documenten dienen gepubliceerd te worden op onze website.

De statuten dienen om u een duidelijker beeld te geven over de regels binnen de schietsport.

Het huishoudelijk reglement biedt dan weer meer info over de regelgeving binnen VSK zelf.

Dit organigram biedt een visuele weergave van de werking van VSK.

De sportregels .

De raad van bestuur kan u bekijken als u hier klikt.