Hanterings- en schietproeven

VSK werd door de Vlaamse overheid eveneens gemachtigd om de hanterings- en schietproeven te organiseren.

Er worden twee soorten proeven georganiseerd. De theoretische proef gaat na of de kandidaat de wetgeving kent. Er worden vragen gesteld over de wapenwetgeving en over het sportschuttersdecreet.

De vragenlijst kan u onderaan de pagina terugvinden.

De praktische proef ("hanterings- en schietproef") gaat na of de kandidaat sportschutter op een veilige manier een wapen kan hanteren van een bepaald type. Deze proeven evalueren enkel het veilig kunnen omgaan met het wapen. Er wordt geen rekening gehouden met de geschoten resultaten.

Binnen VSK worden de proeven georganiseerd zowel voor doelschutters als voor kleischutters. Voor kleischutters bestaat er één "mobiel" examencentrum dat op aangekondigde tijdstippen de proeven afneemt op vaste schietstanden of op weideschietingen.

Voor doelschutters bestaan er een tiental examencentra. De werkzaamheden van deze examencentra worden gecoördineerd door de Coördinator van de Hanterings- en Schietproeven. U vindt een overzicht van de examencentra en een kalender op deze pagina's.

Enkel de door de federatie aangestelde examinatoren zijn gemachtigd om de proeven af te nemen. U vindt een lijst van erkende examinatoren op deze pagina's.