Wat is sportschieten?

Voor buitenstaanders is het niet altijd gemakkelijk schieten als een sport te aanzien. Schieten is uiteraard niet te vergelijken met echte actiesporten zoals voetbal, zwemmen, atletiek,…

Het schieten is immers een concentratiesport. Doch is het voor topschutters zeker van belang over een zeer goede algemene conditie te beschikken en kunnen deze actiesporten zoals hierboven vernoemd zeker aangewend worden als basistraining (gecombineerd met kracht –en duurtraining) naast de specifieke schiettrainingen.
De concentratie en zelfbeheersing die een schutter bij elk schot (bijvoorbeeld 40 maal in 1u15) dient op te brengen is te vergelijken met de start van een 100m sprint. Begrijpelijk dus dat dit na een schietwedstrijd bij schutters mentale, maar ook fysieke uitputting teweeg kan brengen.

Samengevat is vooral de techniek, de zelfbeheersing en concentratie gesteund door een algemene basisconditie van belang in de schietsport en speelt onze leeftijd weinig rol. Uiteraard dienen er voor de jeugd aanpassingen te worden voorzien in wapens, wedstrijdprogramma, trainingen enz…

Schieten is een individuele sport en enkel de schutter zelf is verantwoordelijk voor zijn resultaten. Met training en doorzettingsvermogen is iedereen wel in staat een redelijk niveau te halen in de schietsport.

Veiligheid

De schietsport is één van de veiligste sporten in ons land. Hiertoe wordt bijgedragen door het opstellen van goede reglementen en afspraken.
Zo dienen de verenigingen zich te houden aan het Huishoudelijk Reglement voor clubs. Er zijn hierover onder andere afspraken gemaakt betreffende de veiligheid voor zowel buiten als op de schietbaan. Elke schutter of bezoeker dient zich aan deze regels te houden!

Omgaan met wapens en het bezit ervan brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee en dit dient elke schutter goed te beseffen. Enkel perfecte discipline op dit vlak zorgt ervoor dat de sportschutter zijn hobby kan blijven uitoefenen. Er zijn een aantal basis- / veiligheidsregels die een schutter steeds in acht moet nemen:

1) Behandel een wapen steeds alsof het geladen is!
Leg een wapen steeds ongeladen neer. Vergewis je van ieder wapen waar je mee in aanraking komt, of het ontladen is. Ook bij wapens waarvan je nooit zou verwachten dat ze geladen kunnen zijn: lader uitnemen, trommel en kamer(s) inspecteren. Vertrouw ook nooit zomaar op veiligheidsmechanismen (veiligheidspal, enz…). Raak nooit de trekker aan tenzij je de schietschijf in het vizier hebt en wilt schieten.

2) Richt je wapen steeds naar een veilige zone!
Dit is eveneens een fundament. Wapens worden enkel op de doelen gericht, op de schietbaan, NOOIT naar een andere persoon. Ook niet per ongeluk, wanneer je wapen ‘ontladen’ is, NOOIT!
Het is de meest onvergeeflijke fout die je kan maken. Ongevallen gebeuren vrijwel steeds door onvoorzichtigheid en/of onwetendheid. Onwetendheid kan worden weggewerkt, onvoorzichtigheid moet elk van ons tegengaan.

Naast het Huishoudelijk Reglement van de federatie, hebben bijna alle schuttersverenigingen hun eigen specifieke veiligheidsvoorschriften. Het is aan elke schutter individueel zich te informeren en deze voorschriften strikt na te leven!