Doel van de topsportcommisie

In het Intern Reglement VSK vzw (04/02/2020)  is het volgende opgenomen:
§1. De raad van bestuur richt een TSC op. Deze TSC heeft de volgende bevoegdheden:
- Het opstellen en voorstellen van het beleidsplan Topsport bij de RVB
- Het uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het beleidsplan met betrekking tot de beleidsfocus topsport.

Plaatsing TSC in VSK

Samenstelling TSC

Het Intern reglement (p.20)van VSK bepaalt tevens de samenstelling van de TSC

De topsportcommissie bestaat minstens uit:

  • De technisch directeur topsport
  • Een vertegenwoordiger van de raad van bestuur ELLEN DEMEY
  • Een vertegenwoordiger van het agentschap Sport Vlaanderen SOFIE DEBAERE
  • Een vertegenwoordiger van de topsporters WIM FRANSSENS
  • Een vertegenwoordiger van de topsporttrainers LUCAS BUDTS
  • Een vertegenwoordiger van de sportwetenschappelijke omkadering van de topsporters GERT VAN DOOREN
  • De admin directeur MARTINE DONCKERS
  • Indien de commissie dit wenst, kan zij een expert uitnodigen voor de vergadering, zoals bv een toegetreden lid met een bewezen competentie die een meerwaarde kan beteken voor deze commissie. JIM GEERTS