Doel van de topsportcommissie

In het Intern Reglement VSK vzw (04/02/2020)  is het volgende opgenomen:
§1. De raad van bestuur richt een TSC op. Deze TSC heeft de volgende bevoegdheden:
- Het opstellen en voorstellen van het beleidsplan Topsport bij de RVB
- Het uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het beleidsplan met betrekking tot de beleidsfocus topsport.

Plaatsing TSC in VSK

Samenstelling TSC

Het Intern reglement (p.20) van VSK bepaalt tevens de samenstelling van de TSC

De topsportcommissie bestaat minstens uit:

  • De technisch directeur topsport: LUC VELGHE
  • Een vertegenwoordiger van de raad van bestuur: DANNY GORIS
  • Een vertegenwoordiger van het agentschap Sport Vlaanderen: LOUIS CROENEN
  • Een vertegenwoordiger van de topsporters: ANNEKE VERHEYDEN
  • Een vertegenwoordiger van de topsporttrainers: LUCAS BUDTS
  • Een vertegenwoordiger van de sportwetenschappelijke omkadering van de topsporters: GERT VAN DOOREN

extra's

  • Voorzitter Dirco Doel: LUDO SIMOENS
  • Voorzitter Dirco Klei: LUCAS BUDTS
  • Sporttechnisch medewerker: CAROLIEN NEIRINCKX
  • Indien de commissie dit wenst, kan zij een expert uitnodigen voor de vergadering, zoals bv een toegetreden lid met een bewezen competentie die een meerwaarde kan beteken voor deze commissie. 

Sportief

Records

Hier kan u zowel de Vlaamse als de nationale records terugvinden. Opmerkingen of aanpassingen kan u altijd doorsturen naar stcteam@sportschieten.be.  Deze worden regelmating geupdate.

Rankings

Voor elke discipline die op Internationaal niveau wordt geschoten, organiseert VSK in samenwerking met URSTBf en RSFO jaarlijks een aantal selectiewedstrijden.
De topsportcommissie heeft haar werking deze Olympiade (2020-2024) sterk aangepast rekeninghoudend met topsportwerking opgelegd door Sport Vlaanderen.  

Belangrijke wijziging: Vanaf 2023 zullen geïnteresseerden voor zowel doel- als voor kleischieten in Nationale selecties zich moeten aanmelden via de Technisch directeur topsport  - topsport@sportschieten.be. Deze aanmelding wordt dan bekeken op de topsportcommissie waarna er een beslissing wordt genomen.

Er wordt dus geen aanmeldingsformulier meer online geplaatst. Indien u op dit moment tot de slectieschutters behoort moet u zich niet opnieuw aanmelden. 

Hieronder kan u de nationale rankings terugvinden:

Ethiek in topsport

Beleidsplan ethiek topsport