Masters Of Flanders (MOF)

Ten gevolge van Corona gaan de wedstrijden MOF voor 2020 niet door.

De "Masters of Flanders" wordt jaarlijks georganiseerd door VSK vzw in 7 disciplines, in samenwerking met een twintigtal clubs en de provinciale afdelingen.

Er wordt een vanuit VSK een budget vrijgemaakt om waardebonnen uit te reiken aan de geklasserden en er worden twee waardebonnen uitgeloot tussen de regelmatige deelnemers aan de "Masters of Flanders". 
 

Iedere club dient, ten laatste 14 dagen na afloop van de door hen georganiseerde wedstrijd, de resultaten door te mailen naar stcteam@sportschieten.be.

De reglementen en de kalender van de Masters of Flanders bevinden zich hieronder: