Topsportcommissie

Doel van de topsportcommissie

In het Intern Reglement VSK vzw (04/02/2020)  is het volgende opgenomen:
§1. De raad van bestuur richt een TSC op. Deze TSC heeft de volgende bevoegdheden:
- Het opstellen en voorstellen van het beleidsplan Topsport bij de RVB
- Het uitvoeren, opvolgen en bijsturen van het beleidsplan met betrekking tot de beleidsfocus topsport.

Verslagen van de topsportcommissie

De verslagen van de topsportcommissie kan u terugvinden in de lidzone.

Samenstelling TSC

Het Intern reglement (p.20) van VSK bepaalt tevens de samenstelling van de TSC

De topsportcommissie bestaat minstens uit:

  • De technisch directeur topsport: LUC VELGHE
  • Een vertegenwoordiger van de raad van bestuur: DANNY GORIS
  • Een vertegenwoordiger van het agentschap Sport Vlaanderen: WIM MEIRESONNE
  • Een vertegenwoordiger van de topsporters: ANNEKE VERHEYDEN
  • Een vertegenwoordiger van de topsporttrainers: LUCAS BUDTS
  • Een vertegenwoordiger van de sportwetenschappelijke omkadering van de topsporters: GERT VAN DOOREN

extra's

  • Voorzitter Dirco Doel: LUDO SIMOENS
  • Voorzitter Dirco Klei: LUCAS BUDTS
  • Sporttechnisch medewerker: CAROLIEN NEIRINCKX
  • Indien de commissie dit wenst, kan zij een expert uitnodigen voor de vergadering, zoals bv een toegetreden lid met een bewezen competentie die een meerwaarde kan beteken voor deze commissie. 

Structuur VSK