Wie doet wat?

Bij de organisatie van het sportschieten komen de volgende factoren aan bod:

  • schietsportfederaties
  • schuttersverenigingen
  • sportschutters
     

De schietsportfederaties

Schietsportfederaties zijn Vlaamse sportfederaties of organisaties die door de Vlaamse overheid erkend zijn. 

VSK is een gemachtigde schietsportfederatie.


De schuttersvereniging

Een schuttersvereniging is een vereniging of sportclub die aangesloten is bij een schietsportfederatie en waar de sportschutter het sportschieten beoefent. Elke club die bij een gemachtigde federatie is aangesloten, is een schuttersvereniging. Het speelt daarbij geen rol waar de betrokken club haar activiteiten daadwerkelijk uitoefent. Een club die bijvoorbeeld zijn maatschappelijke zetel heeft in Vlaanderen, maar het sportschieten organiseert in Wallonië of in het buitenland kan als een schuttersvereniging beschouwd worden in de zin van het decreet. 

De schuttersverenigingen spelen een centrale rol bij het organiseren van het sportschieten. Zij organiseren het sportschieten. Enkel schietbeurten bij een schuttersvereniging komen in aanmerking om te bekijken of een sportschutter nog “actief lid” is. De verantwoordelijken van de schuttersverenigingen of hun aangestelden mogen de schietbeurten registreren in het sportschuttersboekje. Schietbeurten georganiseerd door niet-aangesloten verenigingen kunnen niet in aanmerking genomen worden bij het beoordelen of een sportschutter actief lid is.

De sportschutter

De sportschutter is een natuurlijke persoon die lid is van een bij een schietsportfederatie aangesloten schuttersvereniging. Personen die niet zijn aangesloten bij een sportschuttersvereniging kunnen nooit een (voorlopige) sportschutterslicentie aanvragen. Hetzelfde geldt voor personen die zijn aangesloten bij een vereniging die niet is aangesloten bij een gemachtigde schietsportfederatie. 

Dit kan belangrijke gevolgen hebben voor de sportschutter. Indien de sportschutter immers niet langer aangesloten is bij een club of er uitgesloten wordt als lid, zal hij niet meer aan de voorwaarden voldoen om zijn sportschutterslicentie te kunnen behouden. 

Het schieten is een individuele sport. Het is steeds de sportschutter zelf die zijn administratie moet opvolgen en de nodige stappen moet nemen om in orde te blijven.