Historiek

Momenteel

Op een buitengewone algemene vergadering van 26 oktober 2009 wordt de basis gelegd voor een grondige hervorming van VSK. De clubs beslissen met een zeer ruime meerheid om alle activa en passiva van KVBSV-na en FKVL over te dragen aan de vzw VSK. De naam van de vereniging wordt gewijzigd in "Vlaamse Schietsportkoepel". Binnen deze VZW bestaan 2 categorieën leden: de clubs doelschieten en de clubs kleischieten.

Binnen de nieuwe structuur wordt de vereniging bestuurd door een slagkrachtige raad van bestuur die instaat voor het algemeen beleid. De administratie, onder leiding van de secretaris-generaal en de penningmeester, moet de clubs beter ondersteunen en moet ook de sport ondersteunen.

Alle beslissingen over het sporttechnische beleid worden genomen door een "overlegvergadering" die bestaat uit de leden van eenzelfde categorie. Deze leden benoemen de directeurs die instaan voor de organisatie van de sport. Alle directeurs samen vormen een directiecomité. Elk van deze directiecomités heeft een zeer verregaande autonomie om voor hun categorie leden het sportschieten te organiseren.

Momenteel telt VSK ongeveer 130 clubs die samen ongeveer 17.000 leden tellen.

2007

Op 8 juni 2007 verschijnt het langverwachte decreet van de sportschutter in het Belgische Staatsblad. Dit zorgt ervoor dat duizenden schutters een sportschutterslicentie aanvragen en het ledenaantal spectaculair stijgt.

2000

In 2000 wordt er eveneens gefusioneerd met de Handboogliga, onder het geldende decreet, tot de Vlaamse Koepel der Schietsportfederaties (VKS). Op 13 juli 2001 wordt het decreet houdende de regeling van de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse sportfederatie, de koepelorganisaties en de organisaties voor de sportieve vrijetijdsbesteding goedgekeurd. Dit heeft voor gevolg, dat VKS ontbonden wordt en V.S.K. terug de erkende en gesubsidieerde federatie is. Op 17 mei 2003 wordt het 100 jarige bestaan van het verbond gevierd in de aula van de Koninklijke Militaire School te Brussel.

1999

Op 13 april 1999 komt er een nieuw decreet houdende de erkenning en subsidiëring van de Vlaamse Sportfederaties, waar het accent gelegd wordt op de sportconfederaties. KVBSV.na. fusioneert met alle federaties die mechanische wapens hanteren, nl. de kleischuttersfederatie (FKVL) en de Parcoursschuttersfederatie (BPSA) en gaat over tot de oprichting van de Vlaamse Schutterskonfederatie (V.S.K.). Hierop stappen enkele provinciale afdelingen uit de nieuwe confederatie en sluiten zich aan bij andere federaties (FROS, Vlas)

1989

In 1989 wordt de derde uitgave van de match der Latijnse landen in Namen georganiseerd. Ook de Duitstalige Gemeenschap wordt ingelast in de organisatie.

1984

De spelen van 1984 in Los Angeles zullen de geschiedenis ingaan als de eerste Spelen met luchtdrukwapens.
KVBSV.na. organiseert zijn eerste arbitrage cursus. De Belgische federatie van kleischieten splitst in een Vlaamse (FKVL) en een Waalse vleugel. In 1981 wordt de tweede uitgave van de Match der Latijnse landen in Florennes georganiseerd. Tijdens de Olympische spelen te Seoel, in 1988 telt de Belgische delegatie 60 atleten, waaronder niet minder dan 6 schutters. Ons land behaalt de er 2 medailles waaronder 1 van onze schutter Frans Peeters. Anne Goffin wordt er vierde in de discipline Luchtpistool.

1970

In 1970 wordt het eerste provinciale kampioenschap georganiseerd. In 1974 wordt de eerste Match der Latijnse landen te Overijse georganiseerd. Maar in 1978 kondigen zich moeilijkere tijden aan, door de splitsing van de cultuurgemeenschappen.Tevens wordt het programma van de Olympische Spelen gewijzigd en met het wegvallen van de 300m discipline voor het geweer wordt de poort voor de luchtdrukwapens wijd open gezet.
Het Koninklijk Verbond der Belgische SchuttersVerenigingen wordt volgens het decreet van 2/3/1977 opgesplitst in twee paritaire vleugels:
- Het Koninklijk Verbond der Belgische Schuttersvereniging Nederlandstalige afdeling (KVBSV.na)
en
- l’Union Royale des Sociétés de tir de Belgique aile Francophone (URSTB-f).

1960

Met het populairder worden van de televisie, die meer en meer impact krijgt op de vrije tijd, blijven de mensen meer en meer thuis, iets wat ten koste gaat van het gezelschapsleven. De cafés zien het cafébezoek spectaculair dalen en stellen daarop meer en meer spontaan een achterzaaltje ter beschikking van de vele karabijnclubjes die welig uit de grond schieten en in die periode van op een afstand van 7 meter op schijven schoten.
De 3e generatie van Frans Lafortune zorgt voor een waardevolle Belgische vertegenwoordiging op alle grote internationale wedstrijden. Hij bereikte de 10e plaats op de wereldranglijst in de discipline karabijn 50m. en behaalt een bronzen medaille op de Olympische spelen van Moskou. In 1963 wordt de Belgische Federatie van kleischieten opgericht.

1950

Na de nieuwe wedstrijdwapens die vanuit Duitsland komen, vervoegen ook de nu geperfectioneerde luchtdrukwapens het aanbod. In 1953 bekomt het Verbond, naast de hoge bescherming van de Koning, de titel van Koninklijk Verbond. Vanaf nu spreekt men dan ook over URSTB Union Royal des Societes de Tir de Belgique.

1946

Met de Duitse nederlaag in Wereldoorlog II, breekt er een totaal nieuwe periode aan voor de Belgische Schietsport. Dhr Demedts de toenmalige Minister van Landsverdediging aanvaard het Voorzitterschap van de URSTB en laat als steun alle Belgische militaire schietstanden openstellen voor het Verbond. Dhr Demedts die ook een gedreven en enthousiast schutter is, slaagt erin op te klimmen in de elite en plaats te nemen bij de 10 beste schutters van het land. Zeven maal neemt hij deel aan de Olympische spelen en de bronzen medaille die hij uiteindelijk op een van deze spelen behaalt is zeker de bekroning voor een man die met zekerheid een van de beste vertegenwoordigers van onze sport is geweest.

1903

In 1903 wordt het Koninklijk Verbond der Belgische SchuttersVerenigingen (KVBSV) opgericht onder de naam: Union des Societes de Tir de Belgique (USTB). In 1908 is er reeds een deelname aan de Olympische spelen te Londen, waar individueel goud en zilver wordt behaald, ook in ploegverband werd er een zilveren medaille gewonnen. In 1920 helpt USTB mee met de organisatie van het schieten tijdens de Olympische Spelen te Antwerpen.