Vergaderingen

Jaarlijks komt de ehtische commissie proactief en reactief samen om beleidsuitwerkingen en focuspunten aan te pakken en de voorwaarden op te maken ter beantwoording aan het GES-decreet. In geen geval werkt deze commissie reactief ten aanzien van individuele cases. Het aanspreekpunt integriteit van de federatie (API) behandeld enkel de individuele cases. 
Dit adviesorgaan buigt zich enkel over het ethische en medische beleid dat onze sportfederatie nakomt.

Leden

  • Barbara Matuzak, API
  • Wim Franssens,
  • Jaak Peeters, secretaris-Generaal
  • Martine Donckers, administratief directeur