Ethische commissie

Vergaderingen

Jaarlijks komt de ethische commissie proactief en reactief samen om beleidsuitwerkingen en focuspunten aan te pakken en de voorwaarden op te maken ter beantwoording aan het GES-decreet. In geen geval werkt deze commissie reactief ten aanzien van individuele cases. Het aanspreekpunt integriteit van de federatie (API) behandelt enkel de individuele cases. 
Dit adviesorgaan buigt zich enkel over het ethische en medische beleid dat onze sportfederatie nakomt.

Leden

  • Carolien Neirinckx, API
  • Ellen Demey, secretaris-generaal
  • Danny Bobrowicz - Coördinator VSK vzw