Gedragscodes

In het kader van ethiek in de sport werden verschillende gedragscodes opgesteld:

De gedragscode voor sporters wordt ondertekend door de topsporters van VSK.

De andere gedragscode is bedoeld voor die personen die een functie bekleden binnen de federatie en op die manier VSK vertegenwoordigen naar de buitenwereld.