API

Spijtig genoeg horen we te vaak over lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan je vindt dat het over jouw grens of deze van iemand anders gaat. Wil je hiervan melding maken, dan kan dit via het aanspreekpunt integriteit (API) in onze sportfederatie. Wil je hier meer over weten? Lees dan zeker verder.

 • Wat is een API?
  API staat voor AanspreekPersoon Integriteit. Het is de persoon die je kan contacteren als er sprake is van een integriteitsschending. Dit kan zijn elke vorm van lichamelijk, seksueel, moreel of psychisch gedrag waarvan jij vindt dat het over jouw grens gaat of over de grens van iemand anders.
 • Wat doet de API?
  De API gaat aan de slag met wat jij vertelt. Elke melding wordt serieus genomen.
  • Eerste contact: De API is het eerste contact bij meldingen. De API luistert naar jouw verhaal en probeert de situatie in te schatten.
  • Coördinatie + doorverwijzing: Nadien zal de API samen met de melder bekijken hoe de situatie het best aangepast kan worden en eventueel doorverwijzen naar andere organisaties en/of instanties.
  • Opvolging: De API volgt de situatie met de melder op tot alles afgehandeld is. Samen bekijken ze hoe de nazorg het beste aangepakt kan worden.

De API gaat altijd heel discreet te werk, maar heeft geen beroepsgeheim. Als de API een melding krijgt die volgens hem of haar bedreigend is, zal die de politie of een andere instantie contacteren, uiteraard in overleg met de melder.

 • Wat doet de API niet?
  • De API is geen hulpverlener en zal geen begeleidingstraject opstarten. Wel zal de API elke melding zo goed mogelijk opvolgen en ervoor zorgen dat er een goede doorverwijzing is naar de hulpverlening als dat nodig is.
  • De API praat met de betrokkenen en probeert een goed beeld te krijgen van de situatie. Op basis hiervan zal de API de meest geschikte opvolging voorzien. De API zal echter nooit op onderzoek uitgaan naar wie juist de schuldige is en de reden waarom die schuldig is.
  • De API heeft geen beroepsgeheim, maar zal een melding nooit doorvertellen aan personen die niet kunnen helpen bij de opvolging.
 • Wie kan er beroep doen op de API?
  Iedereen aangesloten bij de Vlaamse Schietsportkoepel vzw kan beroep doen op de API. Je hoeft zelf geen slachtoffer of getuige van een bepaald gedrag te zijn. Zodra je een vermoeden of een slecht gevoel hebt, kan je contact opnemen.  
   
 • Wie is de API binnen VSK?
  Binnen VSK is Carolien Neirinckx de API. Zij heeft de nodige opleidingen gevolgd om deze functie te bekleden.
   
 • Hoe kan je de API bereiken?
  De API kan je bereiken via het e-mail adres api@vsk.vlaanderen of per tel op het nummer 0470 19 87 74.