Preventie, vorming en sensibilisering

 

De Vlaamse Schietsportkoepel vzw geeft continue aandacht aan grensoverschrijdend gedrag. Hieronder valt fysiek-, psychisch- en seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Preventie

Preventie gebeurt op niveau van de federatie, alsook op niveau van de clubs. VSK houdt via verschillende communicatiekanalen (website, sociale media, verspreiding affiches,…) dit onderwerp onder de aandacht. Zo voorzien we gedragscodes voor sporters, clubs, trainers, personeelsleden, andere leidinggevenden en bestuurs- en commissieleden.

VSK probeert ook de aangesloten clubs preventief te laten handelen op grensoverschrijdend gedrag. Clubs waar veel jeugd aanwezig is en die deelnemen aan het jeugdsportproject kunnen beloond worden door de organisatie van activiteiten omtrent ethisch sporten. Ook worden ze gestimuleerd om een jeugdverantwoordelijke en verantwoordelijke ethiek aan te stellen.

Acties op niveau van de federatie

 • Verspreiden van informatie en aanhalen onderwerp via sociale media op regelmatige basis.
 • Voorzien en verspreiden van gedragscodes voor alle mogelijke betrokkenen.
 • Linken op de website voorzien naar relevante entiteiten.
 • Optimaliseren van het integriteitsbeleid, preventiebeleid en reactiebeleid rond fysieke, psychische en seksuele integriteit.
 • Adviseren en onderhouden van het contact met de API van VSK
 • Opvolgen aanwezigheid van API in de aangesloten clubs.
 • Stimulering ethische projecten/verantwoordelijke.

Acties op niveau van de club 

 • Aanstellen verantwoordelijke ethiek.
 • Organiseren activiteiten omtrent ethisch sporten.
 • Stimuleren aanstellen van een API in de aangesloten clubs.
 • Sterk integriteitsbeleid ontwikkelen op clubniveau dankzij de ‘sportclubondersteuning’ van de federatie.
 • Beschikbaar stellen van de gedragscodes gericht naar trainers en ouders in de sportclub.

Vorming

Er wordt vanuit de federatie voldoende gestimuleerd en mogelijkheden aangeboden om deel te nemen aan diverse activiteiten met ethische achtergrond.

VSK heeft de voorbije jaren al een onderdeel ingelast over grensoverschrijdend gedrag in de sportkaderopleidingen.

De API van de federatie is lid van de ethische commissie, op die manier krijgen de leden van de ethische commissie info over de bijscholingen die de API volgt en blijven ze op de hoogte.

Acties

 • Evalueren en updaten van onderdelen over grensoverschrijdend gedrag in de cursussen sportkaderopleiding.
 • Opvolgen en verwerken van onderdelen over grensoverschrijdend gedrag in de nieuwe ‘Brede Pedagogische Basisopleiding’ vanuit VTS.
 • De ethische commissie geeft terugkoppeling aan de bijscholingen van de API van VSK.

Sensibilisering

Zoals bij het onderdeel preventie is alle informatie omtrent grensoverschrijdend gedrag te vinden op onze website en wordt ook verspreid via sociale media.

Alle acties/initiatieven worden georganiseerd met de doelstelling grensoverschrijdend gedrag ten aller tijde bespreekbaar te maken en te voorkomen.

Acties

 • Verspreiden informatie en aanhalen onderwerp via sociale media op regelmatige basis.
 • Stimulering ethische projecten/verantwoordelijke.