Verzekering Sportschutters VSK

De polissen A (leden) waarborgen het beheren en organiseren van de schietsport.

Het risico als hoofdsportactiviteit, in alle door de federatie reglementair erkende varianten en beoefening vormen ervan, alsmede sportnevenactiviteiten en niet-sportactiviteiten door de federatie en de bij haar aangesloten clubs voor de leden en promotionele activiteiten (initiatie) voor de niet-leden.

De polissen B (niet-leden) waarborgen de niet-leden tijdens hun deelname aan sport promotionele activiteiten (initiatie) ingericht door de federatie of door de bij haar aangesloten clubs.

Het verzekerdenbestand van de polis bestaat uit :

  • Jaarleden van VSK
  • Dag licentie, bvb bij het afleggen van een schiet en hanteringsproef door een niet VSK-lid en georganiseerd door VSK

Sportpromotie.

Voor niet-leden die deelnemen aan de door de verzekeringsnemer ingerichte sport promotionele activiteiten wordt gratis dekking verleend (basiswaarborgen).

Burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Artikel 5 De maatschappij dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerden, krachtens de artikelen 1382 tot en met 1386bis van het Burgerlijk Wetboek en gelijkaardige bepalingen van buitenlands recht, kan worden ten laste gelegd voor lichamelijke en/of materiële schade veroorzaakt aan derden door het deelnemen aan de gedekte activiteiten.

Individuele verzekering tegen lichamelijke ongevallen

Artikel 8 De maatschappij dekt de lichamelijke ongevallen overkomen aan de verzekerden tijdens de deelname aan de gedekte activiteiten, voor zover:

  • de andere verzekerden niet burgerlijk aansprakelijk zijn ;
  • de verzekerden of hun rechthebbenden de burgerlijke aansprakelijkheid van de andere verzekerden niet inroepen.

Onder ongeval dient te worden verstaan : een plotse gebeurtenis, waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer en die een lichamelijk letsel of de dood veroorzaakt.

De verzekering is geldig in de hele wereld.