Instructeur B Schieten - Discipline Geweerschieten

Info

VTS -Secretariaat,Nancy Schelstraete, tel: +32 2 209 47 12 ,
e-mail: nancy.schelstraete@sport.vlaanderen

Benaming diploma

Instructeur B Geweerschieten

Doelstellingen :

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het trainen en begeleiden van recreatie en /of competitieve geweerschutters (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het provinciaal /landelijk niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van het geweerschieten teneinde hen via aangepaste sporttechnische en tractische trainingsopbouw te laten doorstromen naar en hoger niveau en leerdoelen te bereiken.

Toelatingsvoorwaarde(n):

 • Kwalificatievoorwaard(n):

Kwalificatie: het diploma van 'Initiator Geweer -en Pistoolschieten ' of ' Initiator Geweerschieten' bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

 • Sporttechnische voorwaarde:

Voor aanvraag en gedurende de volledige opleiding in het bezit zijn van een geldige definitieve Vlaams sportschutterslicentie in de categorie D 

 • Ervaring

Minstens 1 jaar lesgeef-en/of trainerservaring in clubverband kunnen aantonen 

Vrijstelling; volgorde van de modules en opmerkingen (bv.materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)
Eventuele vrijstelling (en)

 • Module 1:Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel-zie www.sport.vlaanderen/vts/vrijstellingstabel>Nuttige info voor cursisten.

Volgorde van de modules:

 • Module 1 is de basismodule en dient verplicht als eerste met succes gevolgd te worden.

Opmerkingen(bv.materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)

 • Voor de praktijkgedeelten is sportkledij vereist

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 85.5 uren (waarvan 16 uren stage), 5 module(s), en 20 vakken

Module 1 : Algemeen Gedeelte Instructeur B 20,5 u.

 • Duiding bij de opleiding Instructeur B 0,5 u
 • Anatomie 6 u.
 • Communicatie 2 u.
 • Motorisch leren 6 u.
 • Ontwikkelingsleer 6 u.

Module 2A: Disciplineoverschrijdende module Instructeur B schieten 13 u

 • Gezond en ethisch verantwoord schieten 2 u.
 • Uitrusting en Elektronische trainingsapparatuur schieten 2 u.
 • Ballistiek schieten 2 u.
 • Communicatie in de schietsport 1 u.
 • Ontwikkelingslijn en planning in het schieten 2 u.
 • Methodieken in het schieten 2 u.
 • Gebruik van multimedia in het sportschieten 2 u

Module 2B : Sporttechnische module Instructeur B Geweerschieten 18 u.

 • Introductie tot de opleiding Instructeur B 1 u.
 • Disciplines geweerschieten 4 u.
 • Wedstrijdreglement geweerschieten 2 u.
 • Afstellen van materiaal in geweerschieten 3 u.
 • Wedstrijdbegeleiding in het geweerschieten 4 u.
 • Gevorderde technieken en foutenanalyse in het geweerschieten 4 u.

Module 3 : Didactisch- methodische module Instructeur Geweerschieten 18 u

 • Didactisch oefening instructeur B geweerschieten 18 u.

Module 4 : Stage instructeur B geweerschieten 16 u

 • Stage Instructeur B in het geweerschieten 16 u.