Initiator schieten - Discipline Geweer-en Pistoolschieten

Volgende organisatie: Vanaf 07 oktober 2023 - Hier kan u alle info terugvinden

Info

VTS -Secretariaat,Nancy Schelstraete, tel: +32 2 209 47 12 ,
e-mail:nancy.schelstraete@sport.vlaanderen

Benaming diploma

Initiator Geweer- en Pistoolschieten

Doelstellingen :

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en /of recreatieve geweer- en pistoolschutters (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van geweer- en pistoolschieten teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken. De kern van de opleiding is leren lesgeven. Het is geen cursus leren schieten, dat moet je kunnen en bewijs je door middel van de toelatingsproef! Zie verder.

 

Toelatingsvoorwaarde(n)

Leeftijd:

  • Minstens 19 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Sporttechnische voorwaarde:

  • Voor aanvang en gedurende de volledige opleiding in het bezit zijn van een geldige definitieve Vlaamse sportschutterslicentie in de categorie A+B+C of A+B+D (zowel voor schutters met vuurwapens als schutters met luchtdrukwapens).
  • Slagingsattest voor de toelatingsproef ‘Initiator Geweer- en Pistoolschieten’  (onbeperkt geldig). Hier kan u meer info vinden omtrent de exacte inhoud van deze toelatingsproef.
  • Beknopte info toelatingsproef:

Elke kandidaat dient zowel met een geweer als met een pistool of revolver twee maal 20 schoten te doen. Tijdens de eerste 20 schoten moet de kandidaat minstens 70% schieten in de eigen discipline. In de tweede reeks schiet de kandidaat 20 schoten met het andere type wapen. Hierbij moet er minstens 60% geschoten worden. Het pistool of de revolver dient met één hand te worden vastgehouden.

Dit betekend concreet:

Pistool :         20 schoten op 25 m met 1 hand OF 20 schoten op 10 m lucht met 1 hand

Geweer:        20 schoten op 50 m liggend  OF 20 schoten op 10 m lucht

De kandidaat kan de proef afleggen in volgende kalibers:  lucht - .22lr - 9mm - .38 - .357

  • Inschrijven voor de toelatingsproef kan vanaf 6 maanden tot 3 weken voor de start van de eerstvolgende cursus via onderstaande personen. Wat betreft toegangsproeven voor de cursus initiator moet u contact opnemen per email met één van volgende personen, welke dan met u gaan afspreken waar en wanneer de proef zal plaatsvinden:

 

West-Vlaanderen: Kurt Meyfroidt                           organisatie-doel@vsk.vlaanderen 

Oost-Vlaanderen: Daniel Creël                              creel.de.poorter@telenet.be

Vlaams-Brabant en Antwerpen: Dirk Cuypers            beleagle99@gmail.com

Limburg: Ludo Simoens                                          simoensludovicus@gmail.com

 

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv.materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)


Eventuele vrijstelling(en)

  • Vrijstellingen kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel-zie www.sport.vlaanderen/vts/vrijstellingstabel>Nuttige info voor cursisten.

Opmerkingen(bv.materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)

  • Voor de praktijksessies dient de cursist te beschikken over een luchtdrukgeweer of-pistool. Deze kunnen, indien nodig ,worden ontleend op de cursuslocatie.

Opleidingsonderdelen

Hier kan u alle info terugvinden omtrent de opleidingsonderdelen

Versie 24/04/2023