Initiator schieten - Discipline Geweer-en Pistoolschieten

Volgende organisatie: 2021

 

Info

VTS -Secretariaat,Nancy Schelstraete, tel: +32 2 209 47 12 ,
e-mail:nancy.schelstraete@sport.vlaanderen

Benaming diploma

Initiator Geweer- en Pistoolschieten

Doelstellingen :

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en /of recreatieve geweer- en pistoolschutters (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van geweer- en pistoolschieten teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarde(n)

Leeftijd:

 • Minstens 19 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Sporttechnische voorwaarde:

 • Voor aanvang en gedurende de volledige opleiding in het bezit zijn van een geldige definitieve Vlaamse sportschutterslicentie in de categorie A+B+C of A+B+D (zowel voor schutters met vuurwapens als schutters met luchtdrukwapens).
 • Slagingsattest voor de toelatingsproef ‘Initiator Geweer- en Pistoolschieten’ (gedateerd en ondertekend door de Administratief Directeur van de Vlaamse Schietsportkoepel – maximaal 2 jaar geldig). Hier kan u meer info vinden omtrent de exacte inhoud van deze toelatingsproef. Inschrijven voor de toelatingsproef kan vanaf 6 maanden tot 3 weken voor de start van de eerstvolgende cursus via deze link

Voor 2020 is de datum voor de start van de cursus nog niet gekend.
De link voor toelatingsexamen voor initiator cursus die start in januari 2019 is afgesloten.

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv.materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)
Eventuele vrijstelling (en)

 • Module 1:Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel-zie www.sport.vlaanderen/vts/vrijstellingstabel>Nuttige info voor cursisten.

Opmerkingen(bv.materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)

 • Voor de praktijksessies dient de cursist te beschikken over een luchtdrukgeweer of-pistool. Deze kunnen, indien nodig ,worden ontleend op de cursuslocatie.

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 74 uren (waarvan 8 uren stage), 5 module(s), en 14 vakken

Opleidingsstramien

Module 1: Algemeen gedeelte initiator (15 u.)

 • Didactiek 7 u.
 • Veilig sporten preventief luik 4 u.
 • Veilig sporten curatief luik 4 u

Module 2A: Disciplineoverschrijdende module initiator sportschieten (14 u.)

 • Opleidingsvisie VSK 3 u.
 • Wetgeving van het sportschieten 5 u.
 • Wapenmanipulatie en veiligheid 4 u.
 • Begeleiden van specifieke doelgroepen in het sportschieten 2 u.

Module 2B: Sporttechnische module Initiator Geweer- en Pistoolschieten (9 u.)

 • Introductie tot de Initiatoropleiding 1 u.
 • Opleidingsvisie VSK 3 u.
 • Basistechnieken en foutenanalyse pistoolschieten 4 u.
 • Basistechnieken en foutenanalyse geweerschieten 4 u.

Module 3: Didactisch- methodische module Initiator Geweer- en Pistoolschieten (28 u.)

 • Basismethodiek geweer- en pistoolschieten 4 u.
 • Didactische oefeningen pistoolschieten 12 u.
 • Didactische oefeningen geweerschieten 12 u.

Module 4: Stagemodule Initiator Geweer- en Pistoolschieten (8u.)

 • Stage Initiator Geweer- en Pistoolschieten 8 u.

 

Versie 11/09/2018