Initiator Schieten - Discipline kleischieten

Volgende organisatie: 2021

 

Info
VTS -Secretariaat, Nancy Schelstraete, tel: +32 2 209 47 12 ,
e-mail:nancy.schelstraete@sport.vlaanderen

Benaming diploma
Initiator Kleischieten

Doelstellingen :
Door het volgen van deze opleiding leert de cursist in te staan voor het initiëren van beginnende en /of recreatieve geweer- en pistoolschutters (jongeren, adolescenten en volwassenen) op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van kleischieten teneinde hen via aangepaste sporttechnische en -tactische trainingssessies leerdoelen te laten bereiken.

Toelatingsvoorwaarde(n)
Leeftijd:

 • Minstens 19 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Sporttechnische voorwaarde:

 • Voor aanvang en gedurende de volledige opleiding in het bezit zijn van een geldige definitieve Vlaamse sportschutterslicentie in de categorie C.
 • Uiterlijk drie weken voor de start van de opleiding in het bezit zijn van het slagingsattest voor de toelatingsproef ‘Initiator Kleischieten’ (gedateerd en ondertekend door de Administratief Directeur van de Vlaamse Schietsportkoepel - geldig onbeperkt in tijd. 

Hier kan u meer info vinden omtrent de exacte inhoud van deze toelatingsproef. Inschrijven voor de toelatingsproef kan vanaf 6 maanden tot 3 weken voor de start van de eerstvolgende cursus via deze link

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv. materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)
Eventuele vrijstelling (en)

 • Module 1:Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel-zie www.sport.vlaanderen/vts/vrijstellingstabel>Nuttige info voor cursisten.

Opleidingsonderdelen
De opleiding omvat 68 uren (waarvan 8 uren stage), 5 module(s), en 14 vakken
Opleidingsstramien

Module 1: Algemeen gedeelte initiator (15 u.)

 • Didactiek 7 u.
 • Veilig sporten preventief luik 4 u.
 • Veilig sporten curatief luik 4 u

Module 2A: Disciplineoverschrijdende module initiator sportschieten (15 u.)

 • Opleidingsvisie VSK 3 u.
 • Wapenwetgeving van het sportschieten 3 u.
 • Wapenmanipulatie en veiligheid 4 u.
 • Begeleiden van specifieke doelgroepen in het sportschieten 2 u.
 • Sportschutterslicentie 3 u.

Module 2B: Sporttechnische module Initiator Kleischieten (7 u.)

 • Introductie tot de Initiatoropleiding 1 u.
 • Basistechnieken en foutenanalyse kleischieten 6 u.

Module 3: Didactisch- methodische module Initiator Kleischieten (22 u.)

 • Basismethodiek kleischieten 4 u.
 • Didactische oefeningen kleischieten 18 u.

Module 4: Stagemodule Initiator Kleischieten (9u.)

 • Stage Initiator Kleischieten 6 u.
 • Feedback en reflectie stage Initiator Kleischieten 3 u.

 

Versie 24/04/2019