Instructeur B schieten - Discipline Pistoolschieten

Info

VTS -Secretariaat,Nancy Schelstraete, tel: +32 2 209 47 12 ,
e-mail: nancy.schelstraete@sport.vlaanderen

Benaming diploma

Instructeur B Pistoolschieten

Doelstellingen :

Door het volgen van deze opleiding leert de cursist ( naast de algemene doelstellingen en de doelstellingen van de voorgaande opleidingsniveaus ) in te staan voor het trainen en begeleiden van recreatieve en /of competitieve pistoolschutters (jongeren, adolescenten en volwassenen) tot op het provinciaal /landelijk niveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep en de ontwikkelingslijn van het pistoolschieten teneinde hen via aangepaste sporttechnische en tractische trainingsopbouw te laten doorstromen naar en hoger niveau en leerdoelen te bereiken.

Toelatingsvoorwaarde(n):

 • Kwalificatievoorwaarde(n):

Kwalificatie: het diploma van 'Initiator Geweer -en Pistoolschieten ' of ' Initiator Pistoolschieten' bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

 • Porttechnische voorwaarde:

Voor aanvraag en gedurende de volledige opleiding in het bezit zijn van een geldige definitieve Vlaamse sportschutterslicentie in de categorie A+B 

 • Ervaring

Minstens 1 jaar lesgeef-en/of trainerservaring in clubverband kunnen aantonen 

Vrijstellingen; volgorde van de modules en opmerkingen (bv.materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)
Eventuele vrijstelling (en)

 • Module 1:Vrijstellingen voor het Algemeen Gedeelte kunnen aangevraagd worden op basis van de VTS-vrijstellingstabel-zie www.sport.vlaanderen/vts/vrijstellingstabel>Nuttige info voor cursisten.

Volgorde van de modules:

 • Module 1 is de basismodule en dient verplicht als eerste met succes gevolgd te worden.

Opmerkingen (bv.materiaal door de cursisten zelf mee te brengen, enz.)

 • Voor de praktijkgedeelten is sportkledij vereist

Opleidingsonderdelen

De opleiding omvat 85.5 uren (waarvan 16 uren stage), 5 module(s), en 20 vakken

Module 1 : Algemeen Gedeelte Instructeur B 20,5 u.

 • Duiding bij de opleiding instructeur B 0,5 u
 • Anatomie 6 u.
 • Communicatie 2 u.
 • Motorisch leren 6 u.
 • Ontwikkelingsleer 6 u.

Module 2A: Disciplineoverschrijdende module Instructeur B schieten 13 u

 • Gezond en ethisch verantwoord schieten 2 u.
 • Uitrusting en elektronische trainingsapparatuur schieten 2 u.
 • Ballistiek schieten 2 u.
 • Communicatie in de schietsport 1 u.
 • Ontwikkelingslijn en planning in het schieten 2 u.
 • Methodieken in het schieten 2 u.
 • Gebruik van multimedia in het sportschieten 2 u

Module 2B : Sporttechnische module Instructeur B pistoolschieten 18 u.

 • Introductie tot de opleiding Instructeur B 1 u.
 • Disciplines pistoolschieten 4 u.
 • Wedstrijdreglement pistoolschieten 2 u.
 • Afstellen van materiaal in pistoolschieten 3 u.
 • Wedstrijdbegeleiding in het pistoolschieten 4 u.
 • Gevorderde technieken en foutenanalyse in het pistoolschieten 4 u.

Module 3 : Didactisch- methodische module Instructeur B pistoolschieten 18 u

 • Didactisch oefening instructeur B Pistoolschieten 18 u.

Module 4 : Stage instructeur B pistoolschieten 16 u

 • Stage instructeur B in het pistoolschieten 16 u.

 

Versie: 11/09/2018