Wat is het jeugdsportproject?

Het jeugdsportproject van de Vlaamse Schietsportkoepel wil de kwaliteit van de jeugdwerking binnen haar clubs verhogen en blijvend verbeteren. Door het verhogen van de kwaliteit is de ambitie om ook de kwantiteit van het aantal jeugdleden te verhogen. Er wordt een rechtstreekse toelage toegekend aan de clubs die een inspanning leveren om een jeugdwerking op te zetten en/of een bestaande jeugdwerking structureel kwalitatief te verbeteren.

Een goede jeugdwerking vormt de basis voor de uitbouw een gedreven recreatieve en/of competitieve werking. Het zorgt ervoor dat elke jongere voldoende kansen krijgt om zijn of haar talenten te ontwikkelen volgens zijn/haar niveau. Dit dient te gebeuren in een veilige omgeving, met voldoende professionele begeleiding en een duidelijke omkadering.