Ombuds

De ombuds vertegenwoordigt u wanneer u een klacht heeft over VSK. Deze probeert adviserend en bemiddelend op te treden.

Contact: 

Robert Jonckheere
ombuds@vsk.vlaanderen