Hoe aansluiten als club?

Als individu aansluiten bij de Vlaamse Schietsportkoepel vzw is niet mogelijk, dit kan enkel via één van onze clubs. Via onze website kan je alle gegevens van onze clubs terug vinden. Bekijk welke club je denkt het best bij jou past en neem met de contactpersoon contact op. De club dient te zorgen voor de administratie, zodat jij als lid geregistreerd wordt bij onze federatie.

Aansluiting clubs

De voorwaarden om aan te sluiten als nieuwe club zijn bepaald in de statuten (art. 4) en in het Huishoudelijk Reglement van VSK.

Hieruit volgt dat een aanvraag dient te gebeuren door het volledig en correct invullen van het aanvraagformulier en volgende gegevens bij te voegen:

  1. Een exemplaar van haar statuten en Huishoudelijk reglement*
  2. Een kopie van de toelating tot het gebruik van een schietstand en alle andere noodzakelijke wettelijke toelatingen zoals een kopie van de erkenning van de schietstand door de Provinciegouverneur (KB 13/07/2000)*
  3. De lijst met de namen, de geboortedatum, de nationaliteit en de adressen van haar leden
  4. De lijst met de namen, adressen met telefoonnummer en indien mogelijk emailadressen van de leden van de raad van bestuur

* De verenigingen, die deze documenten niet bezitten, moeten hierin voorzien binnen de 6 maanden na de datum van aanvraag. Na deze termijn wordt de vereniging geweigerd.

Wijzigingen dienen steeds doorgegeven te worden aan het secretariaat.

Bij ondertekening van het aanvraagformulier verklaart de club de documenten naar waarheid te hebben ingevuld en kennis te hebben genomen van de statuten en het huishoudelijk reglement VSK. Deze zijn te vinden op deze website via bovenstaande links of op te vragen op het secretariaat.

Alle nodige documenten dienen bezorgd te worden aan het secretariaat (Boomgaardstraat 22/7, 2600 Berchem). Van hieruit wordt de aanvraag aan de verantwoordelijke provincie waar uw club territoriaal tot behoort, tenzij een afwijking gewenst is en dit gemotiveerd wordt bij de aanvraag, bezorgd. Bij aansluiting van een club in de categorie kleischieten wordt het advies gevraagd aan het directiecomité kleischieten.

De provincie onderzoekt uw aanvraag en geeft advies. Geven zij een positief advies wordt uw aanvraag voorgebracht op de raad van bestuur die de definitieve beslissing neemt. Wanneer het bestuur u aanvaardt, bent u als club aangesloten bij de federatie en worden uw leden verwerkt. Op de volgende Algemene Vergadering wordt uw aansluiting gemeld en bent u stemgerechtigd lid van de vzw VSK. U maakt ook deel uit van de overlegvergadering doelschieten of kleischieten, ngl. de categorie waarin u aansluit.

Per lid bedraagt het lidgeld € 22. Deze bedragen dienen betaald te worden aan VSK.

Automatisch genieten uw leden dan van een verzekering, tijdens de schietoefeningen, alsook voor de verplaatsing van en naar de schietstand.

Tevens krijgen uw leden gratis 4x per jaar ons tijdschrift “De Olympische Schietsport” toegezonden, waar alle nuttig informatie zoals uitslagen, wedstrijdkalender, evenementen, nieuw reglementeringen ISSF, info wapenwetgeving en sportschutterslicentie in vermeld worden.

Allerlei informatie is ook terug te vinden op onze website, waaronder de verzekeringspolis en eveneens de decreten tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar en inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, die de federatie verplicht is bekend te maken aan zijn leden.

Het secretariaat staat tevens permanent ter beschikking van haar leden.