Het is belangrijk dat in de sportfederatie een cultuur bestaat van openheid waar iedereen het gevoel heeft incidenten te kunnen melden. Bij deze willen we nog eens extra aandacht geven aan de hulplijn 1712 om  zo de drempel om te praten over grensoverschrijdend gedrag te verlagen en de bekendheid voor deze organisatie te vergroten.

1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, plegers en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. Je kunt elke werkdag met 1712 bellen of chatten. Mailen kan altijd. Meer info en de openingsuren vind je op 1712.be