Update COVID: Beperkte opening indoorschietstanden 21/05/2021

Beste leden,

Bij deze laten we u onderstaand (in download) de nieuwe richtlijnen toekomen i.v.m. een beperkte opening van de indoorschietstanden zoals aangemeld in vorige nieuwsbrief van d.d. 10/05/2021 onder punt:

2. Coronamaatregelen

Het protocol van de schietsportfederatie werd in overeenstemming gebracht met het basisprotocol en het protocol sportinfrastructuurbeheerders met het implementatieplan ventilatie, deze update hebben we over de federatiegrenzen heen doorgetrokken zodat het voor u als clubs en sportschutter duidelijk en een éénduidige richtlijn is.

Hopende u hiermede van dienst te zijn geweest

Met sportieve groeten

Bestuursorgaan VSK vzw