Heden werden de nieuwe maatregelen goedgekeurd voor de houders van een sportschutterslicenties (voorlopige en definitieve). 

Bent u lid, log dan zeker in, in de lidzone of clubzone voor de volledige info

In de communicatie van de Vlaamse overheid staat momenteel deze info

COVID-19: sportschutterslicenties
Op voorstel van viceminister-president Ben Weyts
Om een sportschutterslicentie, de jaarlijkse geldigverklaring of de hernieuwing na 5 jaar van een sportschutterslicentie te bekomen, moet de sportschutter bewijzen dat hij actief lid is. Een actief lid wordt gedefinieerd als de sportschutter die minimaal zes maanden lid is van een schietsportfederatie en die via zijn sportschuttersboekje kan aantonen aan minimaal twaalf schietbeurten per jaar, gespreid over minstens twaalf dagen en over minstens twee trimesters, te hebben deelgenomen. De coronacrisis en de opeenvolgende federale coronavirusmaatregelen maken deze erkenningsvereiste als actief lid onhaalbaar. Bovendien blijkt sportschieten vaak te worden beoefend door oudere mensen, die tot de risicogroep voor COVID-19 behoren. Daarom wijzigt de Vlaamse Regering het besluit dat bepaalde tijdelijke maatregelen regelt in de sport door de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid. In het belang van de burger en de Vlaamse overheid moet onmiddellijk maximale rechtszekerheid worden verleend over de sportschutterslicenties die nu en binnenkort vervallen. Een sportschutterslicentie kan immers een wettige reden zijn om een wapen voorhanden te houden.