Bezorg ons tijdig je aanvraag voor validatie of hernieuwing van je sportschutterslicentie

De aanvraag moet bij ons tijdig toekomen om de nodige verplichte controles te kunnen doen en indien nodig bijkomende of ontbrekende informatie op te vragen bij je.

De aanvraag moet bij ons toekomen minimum 1 maand en maximum 2 maanden voor de hernieuwingsdatum vermeld op je sportschutterslicentie.

Op de sportschutterslicentie staat bijvoorbeeld:

Deze sportschutterslicentie werd afgeleverd op 15/09/2022. Ze dient uiterlijk op 15/09/2023 te worden hernieuwd.

Je aanvraag moet dus bij ons zijn tussen 15/07/2023 en 15/08/2023.

Uitzonderlijk kan je na je aanvraag, maar voor de hernieuwingsdatum, nog beurten bijschieten en ons een nieuwe kopie bezorgen met alle geldige schietbeurten.

https://www.sportschieten.be/nl/licentie/jaarlijkse-geldigverklaring

https://www.sportschieten.be/nl/licentie/hernieuwing-van-de-sportschutterslicentie

BELANGRIJK:

De sportschutter zelf is als ENIGE verantwoordelijk voor het tijdig laten geldig verklaren van zijn sportschutterslicentie.

Aanvragen worden verwerkt volgens validatie of hernieuwingsdatum.

Wij mogen geen rekening houden met ziekte, verblijf in het buitenland, overmacht of andere zaken waardoor geen tijdige aanvraag is gebeurd of je onvoldoende geldige schietbeurten kan aantonen.

Let ook op dat je het juiste uittreksel uit het strafregister aanvraagt: conform Art.596.1-5A - wapens (vergunning) SV dat niet ouder is dan drie maanden.