Certificaten in het kader van de uitzonderingsmaatregelen voorzien in artikel 27, §3, vijfde lid van de wapenwet

Automatische vuurwapens die zijn omgebouwd tot semiautomatische vuurwapens zijn in principe verboden. In het kader van de uitzonderingsmaatregelen voorzien in artikel 27, §3, vijfde lid van de wapenwet (bezit geconverteerde automaten + laders) voor houders van een sportschutterslicentie zullen door de Vlaamse erkende en gemachtigde schietsportfederaties FROS en VSK, certificaten kunnen uitgereikt worden zoals bepaald in artikel 27, §3, vijfde lid, 2° van de Wapenwet.

Bij de aanvraag van een Model 4 zal voor een dergelijk wapen er naast een certificaat door de provinciale wapendiensten ook een bijkomend attest worden gevraagd dat het bewijs moet leveren dat de sportschutter actief traint voor of deelneemt aan schietwedstrijden die worden erkend door een in België officieel erkende schietsportorganisatie of door een internationale, officieel erkende schietsportfederatie (zie voorwaarde vermeld in artikel 27, §3, vijfde lid, 1° Wapenwet) . Dit attest wordt u op uw vraag bezorgd door de provinciale wapendienst van uw provincie.

Enkele belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de certificaten

 1. Enkel sportschutters die minstens 1 jaar houder zijn van een geldige (definitieve) sportschutterslicentie in wapencategorie D komen in aanmerking.
 2. De sportschutter dient actief lid te zijn van een schietvereniging en daar ten minste 12 maanden regelmatig te hebben getraind.
 3. De certificaten kunnen enkel uitgereikt worden door een door de Vlaamse overheid erkende en gemachtigde schietsportfederatie die een van de disciplines aanbiedt, vermeld in punt 4. (Fros, VSK)
 4. De certificaten kunnen enkel uitgereikt worden voor de wapens die voldoen aan de specificaties die vereist zijn voor de beoefening van de disciplines:
  1. Ordonnantie (Fros + VSK)
  2. LVR (Low Velocity Rifle) (Fros)
 5. De sportschutter beoefent een van de in punt 4. vermelde disciplines, aangeboden door een in Vlaanderen erkende en gemachtigde schietsportfederatie.
 6. De geldigheidsduur van het certificaat is gekoppeld aan de geldigheid van de sportschutterslicentie en dient te worden hernieuwd op het moment van de 5-jaarlijkse hernieuwing van de sportschutterslicentie. Het certificaat vervalt eveneens wanneer de sportschutterslicentie wordt ingetrokken.
 7. Enkel de nieuwe certificaten, goedgekeurd door de FOD Justitie, zijn geldig. De eventuele oude certificaten zijn niet meer geldig.
 8. De certificaten uitgereikt door de federaties zijn voorzien van een watermerk ter beveiliging.

De certificaten kunnen door de sportschutter aangevraagd worden bij zijn/haar schietsportfederatie door middel van de aanvraagformulieren:

 • VLEUROPA1_VSK_aanvraag_Certificaat_2023
 • VLEUROPA2_VSK_aanvraag_Certificaat_voor_aanvraag_Model4_2023

Beschikbaar op de website VSK: https://www.sportschieten.be/nl/licentie/documenten

Voor de uitreiking van het certificaat zal een administratieve kost gevraagd worden van 20 euro per certificaat en per aanvraag, met een maximum van 40 euro per aanvraag (twee of meer certificaten)

Enkele belangrijke aandachtspunten met betrekking tot de bijkomende attesten (zie voorwaarde vermeld in artikel 27, §3, vijfde lid, 1° Wapenwet)

 1. Het attest dient te worden ingevuld door de uitbater van de schietclub waar de training en/of wedstrijd in de disciplines Ordonnantie of LVR heeft plaatsgevonden.
 2. De schutter kan desgevallend meerdere attesten laten invullen (indien er geschoten wordt op meerdere schietstanden)
 3. De attesten kunnen enkel worden ingevuld voor de disciplines Ordonnantie en of LVR.

Documenten mogen gemaild worden naar SSLteam@sportschieten.be