De voorbije maand verschenen enkele interessante wetsaanpassingen.

Beste leden,

De reglementering rond wapens blijft volop in beweging. De voorbije maand verschenen enkele interessante wetsaanpassingen. Deze wijzigingen zijn op zich niet wereldschokkend of nieuw. Ze verduidelijken een aantal zaken waar vroeger soms discussie over bestond.

Ik vat de belangrijkste punten samen.

  • Aantonen wettige reden “sportief- en recreatief schieten”

De wettige reden “sportief- en recreatief schieten” kan worden aangetoond door een sportschutterslicentie voor te leggen of door een attest van regelmaat voor te leggen.

Voor sportschutters die houder zijn van een sportschutterslicentie wijzigt er niets. De sportschutterslicentie op zich is voldoende om de wettige reden te bewijzen.

Voor wapenbezitters die geen sportschutterslicentie hebben, komen er nieuwe regels. Vanaf 4 november 2023 dienen zij minstens vijf keer per kalenderjaar aan schietactiviteiten deel te nemen én dienen ze, over een periode van vijf kalenderjaren, aan minstens 50 schietbeurten deel te nemen. De nieuwe regeling sluit aan bij de praktijk in de meeste provincies waarbij minstens 10 schietbeurten per jaar vereist worden. Het voordeel van de nieuwe regeling is dat het minimum aantal schietbeurten nu over een periode van vijf jaar beoordeeld wordt in de plaats van per afzonderlijk kalenderjaar. Het is dus mogelijk om in een jaar minder te gaan schieten en zich te beperken tot het minimum van 5 schietbeurten, om dan in latere jaren de schietbeurten in te halen. Dit kan nuttig zijn als iemand bijvoorbeeld om professionele of familiale redenen minder tijd heeft om te schieten.

Om elke discussie te vermijden, blijft VSK alle sportschutters adviseren om steeds een sportschutterslicentie aan te vragen. De sportschutterslicentie blijft de meest zekere manier om de wettige reden “sportschieten” aan te tonen.

  • Opleiding aspirant-jagers

Door het verdwijnen van veel schietstanden in open lucht, is er bij aspirant-jagers meer en meer vraag om zich in een schietstand te kunnen voorbereiden op het praktisch jachtexamen. Deze mogelijkheid was niet voorzien in de regelgeving. Kandidaat-jagers die zich willen voorbereiden op het praktisch jachtexamen moesten dan een (voorlopige)sportschutterslicentie aanvragen om op die manier toegang te kunnen krijgen tot een schietstand om bijvoorbeeld te oefenen met kogelgeweer.

Dit probleem werd nu opgelost. Vanaf 5 november 2023 kunnen aspirant-jagers, die een getuigschrift van slagen voor het theoretisch jachtexamen voorleggen dat minder dan drie jaar oud is, toegang krijgen tot de schietstand op basis van dit getuigschrift. Ze kunnen dan ook wapens hanteren op de schietstand.

Als u vragen heeft over de gewijzigde regels, kan u ons steeds contacteren.

Met vriendelijke groet,

Nico Demeyere