Dirk Angillis organiseert voor de tweede keer het Sportschutters Informatie Weekend

Dirk Angillis organiseert op 25 en 26 november 2023 voor de tweede keer het Sportschutters Informatie Weekend. Tijdens dit evenement, dat alleen toegankelijk is voor personen die kunnen aantonen dat ze legaal wapens bezitten, kunt u kennismaken met diverse wapenhandelaars en organisaties.  

VSK zal er aanwezig zijn met een stand om informatie te verschaffen omtrent de wapenwetgeving en het sportschuttersdecreet. Bezoekers kunnen ook bij ons terecht voor meer informatie over de werking van VSK voor sportschutters en voor vragen omtrent schietdisciplines.

Onze secretaris-generaal zal tijdens het evenement zowel op zaterdag als op zondag drie korte presentaties van ca 30 minuten verzorgen over de volgende actuele onderwerpen:
 

  • 11h00-11h35: Registratie van wapens. Een belangrijke doelstelling van de wapenwet is het registreren van alle legaal wapenbezit en het garanderen van de opspoorbaarheid van wapens. De regelgeving legt tal van verplichtingen op bij overdracht van wapens. Eveneens bestaat er een Centraal Wapenregister (CWR), dit is een politionele databank die gegevens omtrent alle legale wapens zou moeten bevatten. In de praktijk, en door een gebrek aan digitalisering, treden hier vaak fouten op. Dit kan aanleiding geven tot problemen. Tijdens de sessie wordt uitgelegd hoe de registratie van vuurwapens georganiseerd wordt, welke diensten daarbij betrokken zijn, wat gedaan kan worden bij fouten en registratie en welke gevolgen het overdragen of voorhanden houden van “niet-geregistreerde” vuurwapens kan hebben.

 

  • 13h15 tot 14h00: Wapenbezit door sportschutters. De regeling omtrent het voorhanden van vuurwapens door sportschutters. Tijdens deze sessie komt aan bod welke vergunningsplichtige vuurwapens sportschutters kunnen verwerven op basis van een sportschutterslicentie. Er wordt ook ingegaan op de mogelijkheid om wapenbezit in te trekken. Ook de formaliteiten bij overdracht van de wapens via “model 9” komen aan bod. Hier bestaan een aantal hardnekkige misverstanden over die tijdens de uiteenzetting zullen worden rechtgezet.

 

  • 15h30 - 16h00: Regeling binnen VSK omtrent certificaten voor geconverteerde automatische wapens en laders met hogere capaciteit. Tijdens deze sessie komt de uitzondering in de wapenwet aan bod die toelaat dat sportschutters sommige verboden wapens toch voorhanden kunnen houden. De voorwaarden van de uitzondering, voorzien in de Europese vuurwapenrichtlijn en in de wapenwet komen aan bod. Er wordt ook toegelicht op welke manier VSK beoordeelt of al dan niet aan deze voorwaarden is voldaan en hoe de procedure verloopt om een certificaat aan te vragen.

 

De juiste tijdstippen voor deze presentaties worden nog aangekondigd. We rekenen erop jullie talrijk te mogen verwelkomen.

Meer info via de website: https://spiw.be/