Naar aanleiding van de nieuwe sluiting van de club naar aanleiding van de verstrengde Corona-maatregelen, geven wij in dit bericht nog even de huidige geldende uitzoderingsmaatregelen mee: 

 

Op voorstel van Vlaams minister van sport Ben Weyts, besliste de Vlaamse Regering op 3 juli 2020 tot aanpassing en aanvulling van de tijdelijke maatregelen uit het besluit van 27 maart 2020.

 1. De tijdelijke regeling voor de voorlopige sportschutterslicenties wordt gewijzigd en uitgebreid

De vorige tijdelijke regeling uit het BVR van 27/3/2020 over de voorlopige sportschutterslicenties wordt opgeheven.

De nieuwe tijdelijke regeling is ruimer dan de vorige: de duur van alle voorlopige sportschutterslicenties die op 14 maart 2020 geldig waren wordt verlengd met zes maanden. De spreiding van de schietbeurten over minstens twee trimesters is niet van toepassing op de houders van deze voorlopige sportschutterslicenties.
 

Voorlopige sportschutterslicentie die geldig waren op 14 maart 2020

 • worden uitzonderlijk verlengd met 6 maanden
 • geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist
 • wél 12 schietbeurten, gespreid over 12 dagen vereist
 • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus
  • eventuele schietbeurten inhalen
  • deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie
 • Voorbeelden
  • Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 20/3/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 20/9/2020
  • Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/7/2020 heeft als nieuwe vervaldatum 30/01/2021.

 

2.    Bijkomende tijdelijke regeling voor definitieve sportschutterslicenties met jaarlijkse vervaldag (verjaardag eerste wapencategorie) in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021

 

Definitieve sportschutterslicentie met jaarlijkse vervaldag in de periode 8/7/2020 t.e.m. 13/3/2021

 • kunnen toch – uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, op voorwaarde  de sportschutter 6 schietbeurten heeft behaald, gespreid over 6 dagen.
 • geen spreiding van de schietbeurten over 2 trimesters vereist

Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.

Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen


Wanneer een aanvraag niet voldoet aan de normale voorwaarden (bv. te laat, te weinig schietbeurten, ...), kan deze niet geldig verklaard of hernieuwd worden. Hierdoor zal de normale procedure gevolgd worden. De schutter zal dus 12 schietbeurten moeten kunnen aantonen om een nieuwe definitieve licentie te bekomen. Indien dit niet het geval is, zal de schutter een voorlopige licentie moeten aanvragen om de ontbrekende schietbeurten te gaan bijschieten.

Indien de licentie na 13/03/2021 geldig verklaard of hernieuwd moet worden, zal de schutter 12 schietbeurten moeten kunnen aantonen, verspreid over minstens 2 trimesters.