Indexatie retributies wapenwet vanaf 9 december 2023

Op 9 december van elk jaar worden alle bedragen van retributies voor vijfjaarlijkse controles en voor aanvragen van wapenvergunningen, wapendrachtvergunningen en erkenningen geïndexeerd op basis van het indexcijfer van november.

Vanaf 9 december 2023 bedraagt de retributie voor de aanvraag van een wapenvergunning of voor een vijfjaarlijkse controle EUR 127.70. Dit is een kleine stijging met 96 centiemen ten aanzien van vorig jaar.