UPDATE: Communicatie over de tijdelijke coronamaatregelen van toepassing op sommige (voorlopige) sportschutterslicenties

Beste club en lid

door in te loggen kan u de communicatie vinden aangaande de tijdelijke coronamaatregelen van toepassing op sommige (voorlopige) sportschutterslicenties.

Voor uw gemak nemen de we communicatie hier ook tijdelijk op. Log zeker regelmatig in op de club en/of lidzone.

Beste

De regels opgelegd door de regeringen naar aanleiding van het corona-Virus zijn duidelijk. Geen sportactiviteiten meer al zeker tot en met 19 april. Van zodra wij vernamen dat er spraken was van sluitingen van de schietclubs, hebben wij reeds het probleem van het niet behalen van schietbeurten aangehaald bij Sport Vlaanderen en zij zijn met ons als vertegenwoordigers van de unisportfederatie in gesprek gegaan. Wij hebben verschillende pistes besproken. Wij betreuren het dan ook dat er reeds organisaties zijn die al beginnen communiceren terwijl wij van Sport Vlaanderen schriftelijke bevestiging hebben gekregen op datum van 15/03/2020 dat Dhr Demeyere niet rechtstreeks bij de gesprekken betrokken is.

Wij zijn dan ook blij dat zowel Sport Vlaanderen als het kabinet van de minister van sport ons voorstel gevolgd hebben.

Hieronder de officiële communicatie vanuit Sport Vlaanderen:

Communicatie over de tijdelijke coronamaatregelen van toepassing op sommige (voorlopige) sportschutterslicenties

Door de coronamaatregelen zijn alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden zijn gesloten. Voor sommige sportschutters kan de tijdelijke sluiting van de schietstanden voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als hun sportschutterslicentie vervalt en ze nog enkele schietbeurten te weinig behaalden vóór de sluiting van de schietstanden.

Daarom besliste de Vlaamse Regering tot enkele tijdelijke maatregelen. Zo wordt aan de burger en de overheid rechtszekerheid verleend:

1.Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:

  • worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.
  • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus

 eventuele schietbeurten inhalen
 deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.

  • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 19 april = (voorlopig) 23 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden).

Enkele voorbeelden
 Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 16/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 22/4/2020
 Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/3/2020
heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 06/5/2020.

2.Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:

  • kunnen toch – uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.

Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.

  • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 19 april. De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 19 mei.

Het Besluit van de Vlaamse regering is beschikbaar in de club en lidzone.

 

 

Beste sportschutter,

Via de media hoort u allerlei berichtgeving over het corona virus. Sportmanifestaties en evenementen moeten tot 31 maart afgelast worden. Dit zal ook gevolgen hebben voor activiteiten georganiseerd door VSK of door haar clubs.
De kans bestaat dat uw club sluit tgv het corona virus. Daarom raden wij u aan om contact op te nemen met uw club of de website van uw club in het oog te houden. 

klik hier voor meer info over het corona-virus

Wij volgen deze materie uiteraard op de voet op en houden jullie op de hoogte.  

Hieronder het persbericht van de Minister van Sport Ben Weyts.

<strong>Sportwereld neemt maatschappelijke verantwoordelijkheid en ziet af van publieksevenementen al zeker tot 31 maart</strong>

Door Ben Weyts op 12 maart 2020, over deze onderwerpen: Sport
PERSMEDEDELING

Vertegenwoordigers van de sportsector zijn het na een overleg met Vlaams minister van Sport Ben Weyts op zijn kabinet eens geworden over dit gemeenschappelijke standpunt:

Gelet op de verdere verspreiding van het Coronavirus en gelet op de geactualiseerde inzichten en aanbevelingen van gezondheidsdeskundigen, wil de sportwereld uitdrukkelijk en proactief haar maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen.

De Pro League, de KBVB, Voetbal Vlaanderen, Cycling Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederatie, de Gymnastiekfederatie en <strong>Sport Vlaanderen beslissen nu gezamenlijk tot het afgelasten van publieksbijeenkomsten – indoor en outdoor – al zeker tot 31 maart.</strong>

De sportsector wil immers geen katalysator zijn voor de verdere verspreiding van het virus. Het is de grote kracht van sport dat het veel mensen samenbrengt. Maar die kracht wordt een kwetsbaarheid, wanneer een virus zich verspreidt overal waar grote groepen samenkomen.

Iedereen beseft dat de gevolgen voor de diverse sportfederaties, voor de organiserende clubs, voor de ondersteunende diensten, voor toeleveranciers, voor de supporters en voor alle andere betrokken partijen desastreus kunnen zijn. Dit was geen makkelijke beslissing, maar het kan niet anders.

Sport bevindt zich in het hart van onze samenleving. Vandaag moet iedereen zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid opnemen en solidariteit tonen met iedereen die getroffen is door het virus en iedereen die nog zou kunnen getroffen worden in de komende weken en maanden.