Beste kleischutter,

 

Via verschillende kanalen krijgen wij vragen of het nu al dan niet toegelaten is om te gaan kleischieten in uw club, indien uw club haar infrastructuur heeft in Nederland of Frankrijk.

 

De Belgische regering besliste in het kader van de coronacrisis om alle niet-essentiële reizen naar het buitenland te VERBIEDEN tot en met 7 juni. De Nationale Veiligheidsraad zal dit verbod tijdig opnieuw evalueren. (bron Federale overheidsdienst buitenlandse zaken, https://diplomatie.belgium.be/nl).

Op de website https://www.info-coronavirus.be/nl/ kan je bij de veel gestelde vragen transport & Internationaal  (https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#006) een aantal vragen vinden die gaan over verplaatsingen naar het buitenland:

Scrol naar beneden: “Mag ik vanuit België nog naar het buitenland?” Bij deze vraag staan de redenen opgesomd waarvoor verplaatsingen naar het buitenland toegelaten zijn. momenteel staat sportbeoefening hier niet bij.

 

In het belang van de verdere exit strategie van onze sport vragen wij u de adviezen van de Nationale veiligheidsraad op te volgen. Wij weten dat er al buitenlandse schietstanden controle hebben gehad op de aanwezigheid van de Belgische schutters en het clubbestuur hierover aangesproken werd, met zowel mogelijke gevolgen voor de schutters en /of het clubbestuur bij een herhaling van de vaststelling. Een uitnodiging of lidmaatschap van een club met een infrastructuur in het buitenland is geen geldige reden.   Het is voor iedereen aanpassen en enkel zo kan de toekomst van de sport gewaarborgd blijven.

Voor het dirco kleischieten