Via de media werd kenbaar gemaakt dat sport vanaf woensdag naar code Oranje gaat. 
Op de website van sport Vlaanderen, zullen de documenten waarin dit beschreven wordt zichtbaar zijn vanaf 18.00 uur, via deze link en klik op "Kleurencodes en een leidraad voor een gezonde sportbeoefening"

Onder deze tekst is de meest recente versie van de kleurencodes weergegeven. 

Communicatie Vlaamse Sportfederatie:

Beste federaties

In een eerdere communicatie vernam je al dat vanaf woensdag 14 oktober de sportsector in heel Vlaanderen naar code oranje schakelt. Er zijn op vraag van het beleid nog enkele kleine aanpassingen gedaan aan de kleurencodes, zoals deze eind augustus verspreid werden. Dit met het oog op éénvormigheid, zowel binnen de sportsector als over de verschillende sectoren heen.(beschikbaar via bovenstaande link)

Concreet betekent code oranje voor de sportsector:

  • dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen ouder dan 12 jaar tijdelijk verboden zijn;
  • voor U12 indoor blijft trainen en competitie met contact wel mogelijk;
  • sportkampen indoor mogen georganiseerd worden in groepen van max. 20 deelnemers (cfr beslissing jeugdsector)
  • voor outdoorsportactiviteiten (U12 en boven 12 jaar) verandert er niets;
  • dat alle kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden
  • het publiek (indoor en outdoor) en de horeca zijn toegestaan volgens de geldende richtlijnen in het MB.

Persmededeling uitgestuurd door Vlaams minister van Sport Ben Weyts. (12/10/2020)

Vanaf woensdag 14 oktober schakelt de sportsector in heel Vlaanderen naar code oranje. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten  waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden voor iedereen boven 12 jaar tijdelijk verboden worden. De kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden. Dat heeft Vlaams minister van Sport Ben Weyts beslist op vraag van en in overleg met de sportsector. “We roepen iedereen op om de veiligheidsmaatregelen langs het veld maximaal te respecteren, zodat de sportactiviteiten op het veld kunnen blijven doorgaan”, zegt Weyts. “Als de situatie verder verslechtert, dan zullen we ook de kantines moeten sluiten en het publiek moeten weren”.

Al sinds de uitbraak van het coronavirus is er op regelmatige basis overleg tussen de sportsector, Vlaams minister van Sport Ben Weyts en artsen. De situatie wordt voortdurend gemonitord. Op dit moment stijgen de coronacijfers zorgwekkend. Bovendien blijken er in vergelijking met andere geledingen van de samenleving binnen de sportwereld meer kansen om het virus door te geven. De sportwereld toont zich verantwoordelijk en dringt zelf aan op verstrengde maatregelen.

 

Vlaams minister van Sport Ben Weyts heeft nu na overleg met de sportsector beslist dat sportief Vlaanderen vanaf woensdag schakelt naar code oranje. Concreet betekent dit dat indoorsportactiviteiten waarbij geen anderhalve meter afstand bewaard kan worden tijdelijk verboden worden voor iedereen boven 12 jaar. Er kunnen bijvoorbeeld geen competitiematchen basket meer georganiseerd worden, maar een contactloze wedstrijd zoals enkelspel tennis kan nog wel. Verder blijven fitness en trainingen waarbij men anderhalve meter afstand hanteert mogelijk. Douches en kleedkamers sluiten, behalve in zwembaden. “Dit zijn geen prettige maatregelen, zeker niet met de herfstvakantie in zicht. Maar we moeten kordaat optreden als we aanwijzingen hebben dat de sportwereld een broeihaard kan zijn”, zegt Weyts. “Voor de jongste sporters blijft er wel iets meer mogelijk: we willen ervoor zorgen dat zij kunnen blijven sporten”.

Kantines mogen openblijven, maar moeten dezelfde strikte regels volgen als de horeca: enkel zittend, maximaal 4 personen aan een tafel en anderhalve meter afstand tussen tafels. Publiek blijft toegelaten, met de beperkingen die opgenomen zijn in het Ministerieel Besluit: maximaal 200 toeschouwers indoor, maximaal 400 toeschouwers outdoor, altijd met afstand en mondmaskers. Je kan alleen nog meer toeschouwers toelaten als je een speciale toelating krijgt na een goedkeuring op basis van het COVID Infrastructuur Risico Model (CIRM). “Voor kantines en publiek blijft de lat gelijk liggen met respectievelijk de horeca en bijvoorbeeld de cultuursector”, zegt Weyts. “In een stadion of kantine kan je regels handhaven. Sporters en hun publiek kunnen zich even goed gedragen als cafébezoekers of concertgangers. Maar we waarschuwen wel: als de situatie blijft verslechteren, dan komen er ook nog strengere maatregelen in beeld. Het is nu van cruciaal belang om alle veiligheidsvoorschriften goed na te leven”.

Tijdens de herfstvakantie kunnen sportkampen doorgaan in kleinere groepen, volgens de protocollen die gelden voor alle jeugdkampen.

De verstrengde maatregelen worden na de herfstvakantie opnieuw geëvalueerd. “Dat kan ook een motivatie zijn om de verstrengingen nu goed op te volgen”, zegt Weyts. “We kunnen opnieuw versoepelen, als we er eerst in slagen om de cijfers opnieuw terug te dringen”.