UPDATE2: Communicatie over de tijdelijke coronamaatregelen van toepassing op sommige (voorlopige) sportschutterslicenties

De Nationale veiligheidsraad heeft beslist om de coronamaatregelingen te verlengen tot en met 3 mei.

Leden van VSK en clubs, log zeker in jullie zone voor meer specifieke info betreffende de dossiers van de maanden mei, juni en juli.

Hieronder vindt u de communicatie aangaande de impact op de sportschutterslicenties met de aangepaste data.

Hieronder de officiële communicatie vanuit Sport Vlaanderen:

Communicatie over de tijdelijke coronamaatregelen van toepassing op sommige (voorlopige) sportschutterslicenties

Door de coronamaatregelen zijn alle sportactiviteiten geannuleerd. Ook de schietstanden zijn gesloten. Voor sommige sportschutters kan de tijdelijke sluiting van de schietstanden voor problemen zorgen, bijvoorbeeld als hun sportschutterslicentie vervalt en ze nog enkele schietbeurten te weinig behaalden vóór de sluiting van de schietstanden.

Daarom besliste de Vlaamse Regering tot enkele tijdelijke maatregelen. Zo wordt aan de burger en de overheid rechtszekerheid verleend:

1.Voorlopige sportschutterslicenties die vervallen in de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:

  • worden uitzonderlijk verlengd met het aantal kalenderdagen dat de algemene annulering van sportactiviteiten van toepassing is.
  • tijdens de verlenging kan je in dat geval dus

 eventuele schietbeurten inhalen
 deelnemen aan de praktische proef voor het behalen van een definitieve sportschutterslicentie.

  • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 3 mei = (voorlopig) 51 kalenderdagen (dit kan nog verlengd worden).

Enkele voorbeelden
Voorbeeld 1: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 16/3/2020 heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 06/5/2020
Voorbeeld 2: voorlopige sportschutterslicentie met vervaldatum 30/3/2020
heeft als nieuwe (voorlopige) vervaldatum 20/5/2020.

2.Sportschutterslicenties die vervallen in de periode tot uiterlijk 1 maand na de periode waarin de annulering van sportactiviteiten geldt:

  • kunnen toch – uitzonderlijk - geldig verklaard of hernieuwd worden, ook al heeft de sportschutter onvoldoende schietbeurten behaald. Dat kan uiteraard alleen als aan alle andere voorwaarden voldaan is.

Deze sportschutters moeten – zoals andere jaren - hun aanvraag tot geldigverklaring of hernieuwing van de sportschutterslicentie tijdig indienen.

  • De algemene coronamaatregel over de annulering van sportactiviteiten ging in op 14 maart en loopt -voorlopig- t.e.m. 3 mei. De afwijkende maatregel voor sportschutterslicenties is dus van toepassing op sportschutterslicenties met een vervaldatum die ligt in de periode 14 maart t.e.m. (voorlopig) 3 juni.