Vacature: Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) Schieten VSK

Vacature: Directeur Sportkaderopleiding (DSKO) Schieten VSK

De Vlaamse Trainersschool (VTS) is een samenwerkingsverband tussen Sport Vlaanderen, de Vlaamse Sportfederaties en de instituten voor Lichamelijke Opvoeding (Universiteiten en Hogescholen). Voor elke sporttak bestaat er binnen de VTS een denkcel die een opleidingsplan uitwerkt dat in overeenstemming is met het beleid van de Sportfederatie. De denkcel coördineert de uitwerking van opleidingscursussen en de organisatie van sportkaderopleidingen en bijscholingen. De denkcel wordt aangestuurd door een Directeur Sportkaderopleidingen (DSKO).

De denkcel bestaat uit:

 • De Directeur Sportkaderopleiding
 • 2 afgevaardigden vanuit Sport Vlaanderen: het afdelingshoofd Sportkaderopleiding en een medewerker VTS-secretariaat
 • 2 afgevaardigden vanuit de LO-instituten: 1 vertegenwoordiger voor de universiteiten LO en 1 vertegenwoordiger voor de hogescholen LO
 • 2 afgevaardigden vanuit de sportfederatie

De denkcel ‘Schieten’ van de Vlaamse Trainersschool, die verantwoordelijk is voor de
sportkaderopleidingen van het sportschieten, is op zoek naar een nieuwe Directeur
Sportkaderopleidingen (DSKO). Het mandaat van de DSKO loopt gedurende één Olympiade,
en eindigt op 31 december 2024, met mogelijkheid tot her-aanstelling.

Profiel DSKO:

De DSKO heeft bovenal expertise in de betrokken sporttak. Voor de invulling van deze functie zijn we op zoek naar een enthousiaste schutter die de opleidingen van gekwalificeerde Initiators, Instructeurs en Trainers uitermate belangrijk vindt en zijn steentje wenst bij te dragen om deze opleidingen te organiseren en optimaliseren.

Hij/zij dient het vertrouwen te genieten van de partners in de denkcelwerking en hij/zij moet op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen binnen de betrokken sporttak. De DSKO moet kennis hebben van de sportwereld in het algemeen en de sportkaderopleiding in het bijzonder. Hij/zij heeft ervaring binnen de werking van de VTS, hetzij als docent, hetzij als denkcellid. Hij/zij is bij voorkeur actief binnen de unisportfederatie.

De DSKO heeft de vaardigheden om indien nodig een consensus na te streven in de denkcel.

Taken DSKO:
Het takenpakket van een DSKO ziet er ongeveer als volgt uit:

 • Het plannen, organiseren en evalueren van de cursussen
 • Hij/zij houdt toezicht op de inhoud van de cursussen
 • Hij/zij coördineert het opstellen (of herwerken) van de opleidingsstramienen
 • Hij/zij coördineert de lopende cursusorganisatie(s). De DSKO is verantwoordelijk voor het plannen en uitwerken van de cursusorganisaties voor het volgende jaar (en later) op basis van een behoeftebepaling bij de sportclubs van de unisportfederatie
 • Hij/zij coördineert de rekrutering, bijscholing en – indien mogelijk – de begeleiding/coaching van nieuwe docenten.
 • Het opstellen van een werkverslag van het voorbije jaar
 • Het opstellen van een 4-jarige visienota en planning (in synergie met de beleidsplannen van de Vlaamse Schietsportkoepel)

Deze taken worden in nauwe samenwerking met de Sporttechnisch Coördinator van de Vlaamse
Schietsportkoepel vzw uitgevoerd.
Daarnaast beschikt de DSKO bij voorkeur over volgende technische bekwaamheden:

 • Kennis van de verschillende organisaties (VTS, VSK ...)
 • Kennis van het ruime werkveld (sportwereld in het algemeen, sportkaderopleiding in het bijzonder, wapenwetgeving, … )
 • Vlotte en praktische kennis van PC (tekstverwerking, spreadsheet, databank)

Voelt u zich aangesproken en denkt u over de juiste competenties te beschikken, aarzel dan niet u kandidaat te stellen voor deze functie!
Stuur uw kandidatuur met motivatiebrief en CV naar:
Ellen Demey, secretaris-generaal VSK: secretarisgeneraal@vsk.vlaanderen

Voor vragen of meer informatie kan u terecht op het hetzelfde mailadres.